FysiotherapieWat is fysiotherapie?

De fysiotherapeutische zorg richt zich op de oorzaken van gezondheidsproblemen en op de gevolgen van ziekten, aandoeningen en syndromen, met als doel het bevorderen van de gezondheid met betrekking tot het bewegen in relatie tot participatie in de samenleving.

Voortbouwend op het zoeken naar oorzaken schenkt de fysiotherapeut veel aandacht aan preventie. De fysiotherapeut legt de bewegings(on)mogelijkheden van de patiënt vast. Hij onderzoekt op welke wijze het bewegen plaatsvindt om te analyseren waarom de patiënt juist op deze manier beweegt. In de analyse zoekt de fysiotherapeut naar oorzakelijke en beïnvloedbare factoren op basis waarvan hij in samenspraak met de patiënt de doelen en het behandelplan opstelt. Het doel van de behandeling is het optimaliseren van het bewegen van de patiënt uitgaande van zijn vermogens en binnen de mogelijkheden die er zijn. (bron: beroepsomschrijving fysiotherapie kngf)

Fysiotherapie houdt zich dus bezig met het bewegend functioneren van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt patiënten met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en de gevolgen die deze klachten hebben in het dagelijks leven.

Waarom fysiotherapie?

Het doel van de fysiotherapie is dat u weer zo optimaal mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont en werkt. De behandeling richt zich niet alleen op de aandoening, maar ook op de gevolgen van die aandoening.
De fysiotherapeut probeert uw herstel te bevorderen en begeleidt u bij het:

  • Verbeteren van lichamelijke functies, zoals mobiliteit, kracht en coördinatie
  • Leren omgaan met mogelijke beperkingen.
  • Preventie

Wat kunt u verwachten?

De fysiotherapie van het Elkerliek ziekenhuis maakt deel uit van de afdeling revalidatie. De afdeling revalidatie omvat meerdere specialismen, te weten: logopedie, ergotherapie, medische psychologie, Sportmedisch Adviescentrum en het nazorgteam. Daarnaast zijn de poliklinieken van de revalidatieartsen en de sportartsen op de afdeling gelokaliseerd. Dit alles heeft tot voordeel dat er multidisciplinaire patiëntenzorg geleverd wordt. Zo kan vanuit verschillende oogpunten worden gekeken naar het gezondheidsprobleem van de patiënt en de mogelijke manieren om de hulpvraag van de patiënt te beantwoorden.

Specifieke aandachtsvelden fysiotherapie Elkerliek ziekenhuis

De fysiotherapie van het Elkerliek ziekenhuis heeft een aantal speerpunten; specifieke aandactsvelden waarover veel kennis en kunde in huis is en waarvoor regelmatig bij- en nascholing gevolgd wordt. Ook worden er interne en externe scholingen / symposia georganiseerd voor collega fysiotherapeuten, artsen en/of patiënten

U kunt ervan verzekerd zijn dat de fysiotherapie aan alle wettelijke regels en kwaliteitseisen wordt voldaan. Al onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in de diverse (beroeps)registers. De therapeuten houden zich continu bezig met zorgvernieuwing en er wordt in de behandelingen dus gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen binnen de fysiotherapie.

Fysiotherapie bij Parkinson

Heeft u Parkinson? Fysiotherapie kan uitkomst bieden. Hypokinesie (verminderd bewegen) en hypertonie (hoge spierspanning) zijn kenmerkend voor deze ziekte. Dat kan problemen opleveren bij het bewegen. Denk aan stijfheid, startproblemen, loopproblemen, balansproblemen, vermoeidheid en flexiehouding. U kunt voor fysiotherapie kiezen die is toegespitst op het aanpakken van deze specifieke problemen. Met behulp van een amnese en onderzoek worden uw problemen in kaart gebracht.

Revalidatieprogramma voor kankerpatiënten

Na de behandeling van kanker, kunnen de gevolgen nog lang aanhouden. Volledig herstel en terugkeer in het dagelijks leven kunnen daardoor moeizaam verlopen. Om problemen als vermoeidheid, slapeloosheid, een gebrekkige conditie en een gevoel van onzekerheid aan te pakken heeft het Elkerliek Ziekenhuis verschillende oncologische revalidatieprogramma’s.

Bewegingsprogramma voor diabetespatiënten

Bewegen is zeker voor diabetespatiënten gezond en essentieel voor de behandeling. Daarom biedt het Elkerliek Ziekenhuis een speciaal bewegingsprogramma aan voor diabetes- en mellituspatiënten

Contact

De verschillende locaties van de afdeling fysiotherapie zijn als volgt te bereiken:

De locaties

Verdeeld over de drie locaties werken in totaal zeventien therapeuten met verschillende specialisaties. Er wordt zowel klinisch (in het ziekenhuis opgenomen patiënten) als poliklinisch (patiënten vanuit thuis naar de therapeut) gewerkt. Op alle locaties vindt groepsrevalidatie (o.a. hartrevalidatie, oncologische revalidatie, longrevalidatie) plaats na verwijzing door de specialist.

Sport Medisch Centrum

Het Sport Medisch Centrum (SMC) Elkerliek is een externe locatie van de afdeling revalidatie van het Elkerliek ziekenhuis en is gevestigd in Vitaliek. Het SMC Elkerliek werkt nauw samen met de sportartsen en diverse andere medische specialismen van het ziekenhuis, waaronder orthopedie en chirurgie /traumatologie.

Sport Medisch Centrum
Vita_liek
Julianalaan 2
5707 HR Helmond
* gratis parkeren voor de deur!

Telefoon:
0492-59 56 20

Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur

E-mail:
sportmedischcentrum@elkerliek.nl

Openingstijden Sport Medisch Centrum:

Maandag 08.00 - 17.00
Dinsdag 08.00 - 20.00
Woensdag 08.00 - 17.00
Donderdag 08.00 - 20.00
Vrijdag 08.00 - 17.00
Zaterdag 08.00 - 12.00

Specialisten

Westra, de heer R.J.

Fysiotherapeut

Gog - van den Einden, mevrouw S.E.G. van

Fysiotherapeut

Roumen - Broeders, mevrouw W.M.

Fysiotherapeut

Toonders - van Moorsel, mevrouw M.

Fysiotherapeut

Neve, mevrouw L.

Fysiotherapeut

Wannemakers – van Lieshout, mevrouw P.

Fysiotherapeut

Berkvens, mevrouw Msc. E.

Fysiotherapeut

Berk, mevrouw G. van den

Fysiotherapeut en handtherapeut

Bazelmans, mevrouw I.

Fysiotherapeut

Loo, de heer B. van de

Fysiotherapeut en handtherapeut (CHT-NL)

Bussel, mevrouw M. van

Fysiotherapeut

Bernards – van Someren, mevrouw D.

(Kinder) fysiotherapeut

Bloemendal, mevrouw M.

Fysiotherapeut

Tilborg, de heer S.A. van

Fysiotherapeut

Haasteren, de heer D. van

Fysiotherapeut

Derks, mevrouw S.P.H.

Fysiotherapeut

Geubbels, mevrouw A.J.M.

Fysiotherapeut

Heugten, mevrouw M.G.H.A. van

Fysiotherapeut