MijnElkerliekMijnElkerliek is uw digitale patiëntenportaal. Op deze beveiligde website kunt u onder andere uw dossier inzien, afspraken maken en verzetten en (persoonlijke) gegevens wijzigen. Zo kunt u informatie nog eens nalezen, u goed voorbereiden op een afspraak in het ziekenhuis en informatie met uw naasten delen.

MijnElkerliek is vernieuwd!
Vanaf heden kunt u gebruikmaken van het vernieuwde digitale patiëntenportaal MijnElkerliek.

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis?

Dan is het goed om te weten dat het in het Elkerliek veilig is. We willen de kans op verspreiding van het coronavirus minimaliseren. Daarom is er een aantal belangrijke zaken waarvoor we uw aandacht vragen. Zaken die écht anders zijn voorheen. We vragen hierbij uw medewerking om uw bezoek voor uzelf, onze medewerkers en andere patiënten zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen.