Elkerliek ZorgverlenersportaalHet Elkerliek Zorgverlenersportaal is een beveiligde website waar u als externe zorgverlener gegevens in kunt zien van patiënten van het Elkerliek waar u een behandelrelatie mee heeft. Deze inzage wordt alleen verleend als de patiënt hier toestemming voor geeft.

Wat heeft u nodig om toegang te krijgen?

Om in te loggen in het zorgverlenersportaal heeft u een UZI-pas nodig waarvan het pasnummer bekend is bij het Elkerliek. Is uw pasnummer nog niet bekend bij het Elkerliek, stuur deze dan, samen met uw naam en praktijknaam, naar Transmurale Zorg, transmuralezorg@elkerliek.nl.

UZI-pas in combinatie met ZORG-ID

Het UZI-register wordt gefaciliteerd door de overheid. UZI staat voor: Unieke Zorgverlener Identificatie. Wilt u meer informatie over de UZI-pas, klik dan hier. Door gebruik te maken van de UZI-pas inlogmethode voldoen we aan de normen voor het uitwisselen van medische gegevens via internet.

Vanaf 4 november gebruikt u uw UZI-pas in combinatie met ZORG-ID. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) biedt ZORG-ID aan via de leverancier van uw zorgapplicatie. U kunt deze aansluiting zelf regelen via de leverancier van uw zorginformatiesysteem. Uw leverancier integreert ZORG-ID daarna in uw HIS-applicatie. Meer informatie vindt u op: https://www.vzvz.nl/diensten/gemeenschappelijke-diensten/zorg-id/aansluiten-zorgaanbieders.

Waarvoor kunt u het Elkerliek Zorgverlenersportaal gebruiken?

Het zorgverlenersportaal geeft u als zorgverlener de mogelijkheid om het medische Elkerliek dossier in te zien van een patiënt, waar u een behandelrelatie mee heeft.

Inzage gegevens

Zorgmomenten: u ziet de geplande en historische afspraken, opnames en operaties van de patiënt. Ook ziet u eventueel openstaande verwijzingen. Dit zijn verwijzingen waarvoor de patiënt nog geen afspraak heeft gemaakt bij het Elkerliek.

Dossier: u heeft inzage in de geregistreerde allergieën, behandelverslagen, brieven en medicatie.

De registratie van de allergieën en medicatie is mogelijk niet compleet, omdat niet alle allergieën of gebruikte medicatie is doorgegeven aan de specialist van het Elkerliek.

De gegevens worden op dit moment getoond met een vertraging van 7 werkdagen, gelijk aan de vertraging op MijnElkerliek (het patiëntenportaal).

Zowel het Elkerliek Zorgverlenersportaal als MijnElkerliek tonen alleen registraties van behandelingen en onderzoeken die geïnitieerd zijn door zorgverleners van het Elkerliek. Dit geldt ook voor brieven.

Uitslagen: hier ziet u of er nieuwe uitslagen beschikbaar zijn voor de patiënt. U heeft inzage in uitslagen van onderzoeken uitgevoerd door het laboratorium, microbiologie, pathologie, medische beeldvorming (radiologie en nucleair). U heeft ook inzage in de gemeten vitale functies.

In de toekomst wordt Elkerliek Zorgverlenersportaal verder uitgebreid met meer functionaliteiten.

Heeft u vragen?

Wilt u graag gebruikmaken van het Elkerliek zorgverlenersportaal? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via Transmurale Zorg:
T: 0492-595160
E: transmuralezorg@elkerliek.nl