GeriatriefysiotherapieWat is geriatriefysiotherapie?

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut).
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. De geriatriefysiotherapeut in het Elkerliek ziekenhuis werkt zowel klinisch op de afdeling GAAZ(geriatrische afdeling algemeen ziekenhuis) als op de onderzoeksafdeling van de geriatrie, de dagkliniek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De geriatriefysiotherapeut in het Elkerliek houdt zich met name bezig met het screenen van patiënten op mobiliteitsproblemen, valproblematiek en het geven van een advies dat gericht is op veiligheid en behouden van mobiliteit van de ouder wordende patiënt. Ook heeft de geriatriefysiotherapeut een rol in het geven van scholing op het gebied van motoriek van de ouder wordende mens.

Wat kunt u verwachten?

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen geriatriefysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in particuliere praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en (academische) ziekenhuizen. 
Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd.