Disclaimer websiteUitsluiting aansprakelijkheid

De website van het Elkerliek ziekenhuis biedt patiënten, bezoekers, professionals en overige geïnteresseerden informatie over de gang van zaken en ontwikkelingen in het Elkerliek ziekenhuis.
 
Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in www.elkerliek.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Het Elkerliek ziekenhuis is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van www.elkerliek.nl of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site.

Veiligheid

Met de groots mogelijke zorg probeert het Elkerliek ziekenhuis de website te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen. Mocht het toch zo zijn, dan heeft het Elkerliek ziekenhuis hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan Elkerliek ziekenhuis. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elkerliek ziekenhuis.

Cookies

Bij het gebruik van deze website worden kleine tekstbestandjes, zogenaamde cookies, op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt door het Elkerliek gebruikt om de website beter te laten functioneren en daarnaast om informatie over het bezoek en het gebruik van de website te verkrijgen. Zie voor meer informatie of het wijzigen van uw voorkeuren onze Cookie Policy.

Links

Op de website van het Elkerliek ziekenhuis staan links naar andere websites. Deze sites worden niet door het Elkerliek ziekenhuis beheerd en het Elkerliek ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. 

E-mail

Door het Elkerliek ziekenhuis verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Het Elkerliek ziekenhuis staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail. 

Informatiebeveiliging

Het Elkerliek ziekenhuis vindt de veiligheid van haar ICT-systemen en de daar aanwezige informatie van groot belang. Indien volgens u sprake is van een ICT-gerelateerd beveiligingsincident, kunt u terecht bij ons 'Computer Emergency Response Team', genaamd Elkerliek-CERT. Meer informatie over het CERT en hoe u deze kunt bereiken leest u in ons Elkerliek CERT-profiel.

Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)

Mocht u een kwetsbaarheid in deze systemen vinden, dan stellen we het erg op prijs als u dit meldt, zodat we passende actie kunnen ondernemen. Hoe wij met u hierin kunnen samenwerken en hoe we daarmee omgaan, leest u in onze Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) (Nederlands / English). U kunt een gevonden zwakke plek melden via responsibledisclosure@z-cert.nl.

Contact

Deze website wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactieraad website van het Elkerliek ziekenhuis. Voor vragen over en reacties op de site kunt u contact opnemen met de webmaster van het Elkerliek ziekenhuis: communicatie@elkerliek.nl
 
U kunt dit adres niet gebruiken om vragen te stellen aan medewerkers van het ziekenhuis. Ook verzoeken wij u dit e-mailadres niet te gebruiken om ons informatie, voorlichtings- of reclamemateriaal  toe te sturen.