Oncologische RevalidatieHet Elkerliek ziekenhuis biedt 4 revalidatie programma’s voor mensen met de diagnose kanker.

Fysiotherapie tijdens chemotherapie/radiotherapie

Voor patiënten die worden behandeld met chemo- en/of radiotherapie. Het programma start één maand voor de behandeling en gaat door tot één maand na de behandeling.

Oncologische nazorg

Voor patiënten waarbij de behandeling (gericht op genezing) is afgerond. Een multidisciplinair team is betrokken bij oncologische nazorg. Dit team bestaat uit een sportarts, fysiotherapeut, verpleegkundige, maatschappelijk werker, psycholoog en diëtist. Oncologische nazorg bestaat uit een beweegmodule en informatie/themabijeenkomsten.

Fysiotherapie bij een chronische vorm van kanker

Voor patiënten met een chronische vorm van kanker waarbij de behandeling is afgerond of waarbij de behandeling voortduurt.

Leven in Balans

Voor patiënten met een chronische vorm van kanker waarbij de behandeling is afgerond of waarbij de behandeling voortduurt. Leven in Balans bestaat uit een beweegmodule en themabijeenkomsten.

Specialisten

Oort, mevrouw M. van

Sportfysiotherapeut

Bazelmans, mevrouw I.

Fysiotherapeut

Franx-Beijers, mevrouw M.

Medisch maatschappelijk werker