Preoperatieve fysiotherapieInstructie vooraf aan een grote buikoperatie (ERAS)

Een buikoperatie in het kader van een tumor of een darmziekte kan risico’s met zich meebrengen. Een aantal risico’s zijn gelegen in het optreden van longcomplicaties. Onderzoek heeft uitgewezen dat een instructie gegeven voor de operatie over ademhaling en ademhalingsoefeningen de kans op het optreden van complicaties vermindert. Voordat een buikoperatie plaats kan vinden krijgt u op de afdeling revalidatie een ademhalingsinstructie. Hier wordt een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie, wordt uitleg gegeven over het ademhalingsmechanisme en worden de ademhalingsoefeningen en hoest- en huf-technieken doorgenomen. Wanneer een patiënt is opgenomen in het ziekenhuis voor een grote buikoperatie zal fysiotherapeutische begeleiding voor ademhaling en mobilisatie door de arts worden voorgeschreven.

Instructie vooraf aan een hernia operatie

Voordat een herniaoperatie plaats gaat vinden wordt u eenmalig groepsgewijs geïnstrueerd door een fysiotherapeut. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de klachten, wordt er uitleg gegeven over wat een hernia precies is, over hoe de operatie in zijn werk gaat en over hoe de opname in het ziekenhuis er uit gaat zien met betrekking tot herstel. Er wordt uitleg gegeven over rugbelasting, over hoe u het gemakkelijkste in en uit bed kan gaan en hoe u het gemakkelijkste kan tillen. Daarnaast krijgt u informatie en uitleg over de leefregels na een herniaoperatie.

Voorlichting voorafgaand aan een nieuwe heup 

Twee weken voordat u een nieuwe heup (THP) operatie ondergaat komt u op de afdeling fysiotherapie voor een voorlichtingsbijeenkomst. Hierbij is een fysiotherapeut, een verpleegkundige en een transferverpleegkundige aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst wordt, o.a. door een voorlichtingsfilm, ingegaan op alles wat er tijdens de opname staat te gebeuren. Er wordt uitgelegd hoe de operatie in zijn werk gaat en welke medicatie u mogelijk krijgt. Ook wordt er uitgelegd hoe de revalidatie opgebouwd wordt. Er wordt ingegaan op eventuele complicaties en daarnaast krijgt u informatie en uitleg over de leefregels na een heupoperatie. De transferverpleegkundige is hierbij ook aanwezig om uw enige uitleg te geven over waar u thuis allemaal op moet letten met eventuele aanpassingen. Ook heeft u met haar nog een individueel gesprek over de thuissituatie, zodat indien nodig vooraf aan de opname al een en ander geregeld kan worden. De fysiotherapeut leert u in deze bijeenkomst ook hoe u met krukken (of eventueel rollator) moet lopen en hoe u de trap op/af kunt lopen met krukken.

Voorlichting voorafgaand aan een nieuwe knie

Twee weken voordat u een nieuwe knie (TKP) operatie ondergaat komt u op de afdeling fysiotherapie voor een voorlichtingsbijeenkomst. Hierbij is een fysiotherapeut en een verpleegkundige aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op alles wat er tijdens de opname staat te gebeuren. Er wordt uitgelegd hoe de operatie in zijn werk gaat en welke medicatie u bijvoorbeeld krijgt. Ook wordt er uitgelegd hoe de revalidatie opgebouwd wordt. Er wordt ingegaan op eventuele complicaties en daarnaast krijgt u informatie en uitleg over de leefregels na een knieoperatie.  De fysiotherapeut leert u in deze bijeenkomst ook hoe u met krukken (of eventueel rollator) moet lopen en hoe u de trap op/af kunt lopen met krukken.