Afspraak en opnameVerblijf in het ziekenhuis

Soms krijgt u bij een bezoek aan uw medisch specialist te horen dat u een tijdje in het ziekenhuis moet blijven. Die tijd varieert van enkele uren op de dagverpleging tot een of meer dagen en nachten op een verpleegafdeling. Meer hierover leest u op de pagina Dagopname en Kortverblijf. Wat ook varieert is de tijd waarop u hoort dat u voor opname naar ons ziekenhuis moet komen. Dit kan een paar dagen, een week of weken zijn, maar ook per direct. In dat laatste spreken we van een spoedopname, u gaat dan zonder voorbereiding rechtstreeks naar de verpleegafdeling.

Voorbereiden van uw verblijf

Op dit deel van de website geven we u informatie over een opname die niet per direct plaatsvindt en waar u zich dus nog goed op voor kunt bereiden. Wilt u bijvoorbeeld weten hoe een dagopname verloopt en wat u wel en juist niet mee moet nemen? Blijft u hier wat langer en bent u benieuwd hoe het zit met de voorzieningen tijdens uw verblijf - bijvoorbeeld ‘is er telefoon of tv, hoe het zit met het eten en drinken, kan ik pinnen’? Ook kunt u meer lezen over bezoektijden.

Denk aan uw actueel medicatie overzicht (AMO)

Om u goede zorg te kunnen leveren, is het belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Momenteel kan het Elkerliek ziekenhuis nog niet elektronisch uw medicatiegegevens inzien. Daarom verzoeken wij u om altijd uw actueel medicatie overzicht (AMO) mee te nemen naar elke afspraak in het ziekenhuis. Een AMO voorziet uw arts van belangrijke informatie over uw medicatiegebruik. U kunt dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek. Lees meer over Actueel Medicatie Overzicht.

(Tijdelijk) wilsonbekwaam?

Tijdens uw ziekenhuisopname zou het kunnen dat er een situatie ontstaat waarin u zelf (tijdelijk) niet in staat bent om voor uw belangen op te komen of beslissingen te nemen over de zorg/behandeling die u nodig heeft. U bent op dat moment (tijdelijk) wilsonbekwaam. Dan hebt u een wettelijk vertegenwoordiger nodig voor het behartigen van uw belangen.

Bent u wel goed verzekerd?

Voordat u een afspraak maakt voor een bepaalde ingreep met bijbehorende (dag)opname is het verstandig uzelf te informeren over de bijbehorende zorgkosten. Lees hier meer over op de pagina Kosten behandeling.

Wij wensen u een goed verblijf in ons ziekenhuis en een voorspoedig herstel!