TrombosedienstAanmelden en afmelden van patiënten

Bij het verwijzen van een patiënt naar de trombosedienst moet informatie overgedragen worden. Dit kunt u doen met het (her)aanmeldingsformulier dat u hier kunt downloaden. Het formulier moet u invullen, ondertekenen en opsturen naar de trombosedienst. Na aanmelding wordt de cliënt ingeschreven in het bestand van de trombosedienst. De regeling van de bloedstollingstherapie vindt plaats via het oproepsysteem van de trombosedienst.

Als de antistollingsbehandeling beëindigd dient te worden kunt u dit aangeven op  het bovengenoemde (her)aanmeldingsformulier. Voor een snelle afhandeling kunt u het formulier ingevuld en ondertekend naar de trombosedienst opsturen.

Ingrepen

Bij het stoppen of aanpassen van de antistollingsbehandeling ten behoeve van een ingreep of tandheelkundige ingreep kunt u het ingrepenformulier of het meldingsformulier tandheelkundige ingrepen van de trombosedienst downloaden, invullen, ondertekenen en opsturen naar de trombosedienst.

Streefwaarden antistolling

De streefwaarden (en gebieden) zijn afhankelijk van de indicatie, echter soms ook individueel bepaald. Er worden twee streefwaarden gehanteerd: INR 2,5 (streefgebied 2,0 - 3,0) en INR 3,0 (streefgebied 2,5 - 3,5). De indicaties behorende bij deze streefwaarden kunt u vinden op het aanmeldingsformulier. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de FNT (Federatie Nederlandse Trombosediensten). Hier vindt u het vademecum de ‘kunst van doseren’. Dit document beschrijft de richtlijnen, is een leidraad en geeft informatie over/voor het doseren van vitamine K-antagonisten.

Interactie medicijnen

Bij het voorschrijven van medicijnen die een interactie kunnen hebben met de cumarines stelt de apotheek de trombosedienst hiervan op de hoogte.

Zelf controle / management

Cliënten die voldoen aan de criteria, zoals deze opgesteld zijn door de Federatie Nederlandse Trombosedienst, kunnen zich opgeven voor een training;

  • Zelfcontrole training:  INR zelf bepalen middels een vingerprik
  • Zelfmanagement training: antistollingsdosering zelf bepalen aan de hand van de INR

Inlichtingen / opgave kan via onderstaand telefoonnummer.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de Trombosedienst:
T:  0492-595973 (24 uur / dag bereikbaar)
E:  trombosedienst@elkerliek.nl