Dialysecentrum DeurneWat is Dialysecentrum Deurne?

Dialysecentrum Deurne, op locatie Deurne van het Elkerliek ziekenhuis, is een samenwerkingsverband tussen het Elkerliek ziekenhuis en het Catharina-ziekenhuis (Eindhoven).
In het centrum werken dialyseverpleegkundigen en nefrologen van beide ziekenhuizen. De afdeling is gecertificeerd door de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Bij veel chronische nierziekten komt er een moment dat ondanks een dieet en behandeling met medicijnen de functie van de nieren onvoldoende wordt. Dit stadium wordt bereikt als de nierfunctie is afgenomen tot ongeveer tien procent. De afvalstoffen in het bloed hopen zich op en vergiftigen lichaam, zo ontstaat er een levensbedreigende situatie. 

In dit geval kan er in overleg met de arts gestart worden met een nierfunctie vervangende behandeling. De verschillende nierfunctie vervangende therapieën zijn hemodialyse, peritoneaal dialyse en eventueel transplantatie.
Binnen de dialyseafdeling Deurne wordt zoal hemodialyse en peritoneaal dialyse als behandeling aangeboden. Hemodialyse is het verwijderen van afvalstoffen en overtollig vocht uit het bloed met behulp van een kunstnier. Er wordt continu een hoeveelheid bloed door een kunstnier gepompt. Met behulp van een dialysaat oplossing (speciale vloeistof) worden in de filter de afvalstoffen uit het bloed verwijderd, waarna het gezuiverde bloed opnieuw naar het lichaam gevoerd wordt.

Wat kunt u verwachten?

Op onze afdeling zijn zeventien dialysestations. Hier vinden van maandag tot en met zaterdag behandelingen plaats. Meestal is drie keer per week dialyse nodig. De behandelingen vinden om de dag plaats.
Binnen onze afdeling behandelen we gemiddeld 64 patiënten per week. Er is een vast schema voor patiënten, met een ochtend- en middagprogramma. Bij de meerderheid van de patiënten duurt een dialysebehandeling 4 uur. Om de tijd die u hier doorbrengt wat aangenamer te maken, beschikt u over een eigen televisie. Ook kunt u de radio beluisteren of gebruik maken van internet. Deze apparatuur zit standaard aan uw eigen tafeltje. U mag tijdens dialyse gebruik maken van uw eigen mobiele telefoon, echter niet tijdens het aan- en afsluiten en tijdens controles.

Wie werken er?

Bezoek

Misschien vindt u het fijn om tijdens het dialyseren bezoek te ontvangen. Er zijn geen bezoektijden, dus u bent vrij om dit bezoek te ontvangen. Daarbij geldt wel dat het aantal bezoekers op de afdeling beperkt moet blijven. Het is namelijk belangrijk dat er rust op de afdeling heerst bij het uitvoeren van de behandeling. Bij het aan- en afsluiten en wanneer de arts op zaal visite loopt wordt het bezoek verzocht op de gang te wachten in verband met de privacy.

Contact

Het Dialysecentrum Deurne is te bereiken via:

Dunantweg 16
5751 CB Deurne
Telefoon receptie: 0493-328888
Telefoon afdeling 0492-595946  
Telefoon Elkerliek 0492-595555  (tussen 19:00 en 7:00 uur)
E-mail: secretariaatdialyse@elkerliek.nl

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over zaken die met de dialyse te maken hebben? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de dialyseafdeling. De dialyseafdeling is bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur op 0492-595946.

Heeft u buiten deze tijden een vraag? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende hulp Telefoon: 0492–595571
Daar zal de arts-assistent beoordelen welke stappen er moeten worden ondernomen en overleggen met de nefroloog. Bij ziekteverschijnselen die niet met de dialyse te maken hebben, kunt u beter eerst overleggen met uw huisarts.

Specialisten

Coppus-Berendsen, mevrouw L.

Medisch maatschappelijk werker

Franx-Beijers, mevrouw M.

Medisch maatschappelijk werker