ZelfmanagementEigen regie over het leven
Voor een patiënt is het belangrijk om actief betrokken te zijn bij de eigen behandeling. Voor een zorgverlener is het een uitdaging die betrokkenheid bij de patiënt te stimuleren. Maar hoe krijgen we dit voor elkaar? Hoe kunnen zorgverleners hier structureel aandacht aan besteden voor alle patiënten van de afdeling? Hoe houd je het thema levendig, actueel en interessant voor alle partijen?
 
Het antwoord op deze vraag is: zelfmanagement. In het Dialyse Centrum van het Elkerliek ziekenhuis zijn we een aantal jaar geleden, met succes, gestart met zelfmanagement.

Wat is zelfmanagement?
Zelfmanagement is het vermogen van mensen om hun aandoening zo goed mogelijk te kunnen inpassen in hun leven. Het gaat om de inspanningen die een persoon met een chronische ziekte doet om een zo goed mogelijk compromis te vinden tussen de eisen van de ziekte en de eisen van het leven. Het betekent dat chronisch zieken zelf kunnen kiezen in hoeverre ze de regie over het leven in eigen hand wil houden en mede richting wil geven aan hoe beschikbare zorg wordt ingezet, om een optimale kwaliteit van leven te bereiken of te behouden.’ (CBO)
 
Zelfmanagement op Dialyse Centrum Deurne
Zelfmanagement biedt patiënten de mogelijkheid zelf de regie te behouden over gezondheid, behandeling en het verloop van de ziekte. Daarvoor is kennis en informatie nodig én is het belangrijk dat zelfmanagement structureel wordt ingebed en gedragen op de afdeling.
 
Daarom kozen wij voor een maandelijkse cyclus. Door elke maand een thema centraal te stellen en de patiënten kennis bij te brengen over dit thema, stimuleren we dat ze met de opgedane kennis aan de slag gaan. Elk jaar passeren twaalf dialyse gerelateerde onderwerpen de revue. We leggen dit vast in een jaarkalender. De maandthema’s sluiten aan bij het dagelijkse leven en de actualiteit. In de zomer staat kalium in zomerfruit centraal. Tijdens de landelijke donormaand gaan we in op transplantatie. Maar ook vaattoegang en bewegen zijn onderwerpen die terug komen.

Hoe start je het project ‘zelfmanagement’ op?
Zelfmanagement moet gedragen worden door de hele afdeling. Dit kan gerealiseerd worden door de maandthema’s te verdelen over verschillende werkgroepen. Binnen de werkgroepen worden verschillende disciplines betrokken, passend bij het thema.
 
Verder is het belangrijk om:

  • te luisteren naar patiënten. Wat hebben zij nodig? Waar hebben zij vragen over? 
  • te weten wat leeft binnen het multidisciplinair team. 
  • aandacht te besteden aan het thuisfront. Voor dialysepatiënten is steun van het thuisfront van groot belang om de ingrijpende dialyse behandeling met daarbij behorende leefregels vol te houden.

Wilt u zelfmanagement opstarten op uw afdeling? Of heeft u andere vragen?
Neem dan contact op met:

Andrea Dielis-van Houts: adielis@elkerliek.nl
Chantelle van Bommel: cvbommel@elkerliek.nl
Fanny van Grunsven: fvgrunsven@elkerliek.nl

Elkerliek ziekenhuis, dialyseafdeling
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
Tel: 0492-59 59 46