Pre-dialyseverpleegkundigeAls blijkt dat uw nierfunctie tot ongeveer 30% is gedaald, zal uw nefroloog u verwijzen naar de pre-dialyseverpleegkundige.
Deze verpleegkundige ondersteunt u om u voor te bereiden op de komende nierfunctievervangende behandeling.
Een van onze drie pre-dialyseverpleegkundigen neemt contact met u op en maakt afspraken voor een aantal voorlichtingsgesprekken. In deze gesprekken informeert de verpleegkundige u uitgebreid over de verschillende nierfunctievervangende therapieën. Tevens ontvangt u voorlichting over niertransplantatie en wordt besproken wat de gevolgen voor uw dagelijks leven kunnen zijn. Deze verpleegkundigen  hebben naast het geven van de nodige informatie ook een signalerende en ondersteunende rol in deze fase.
Na deze voorlichtingsgesprekken blijven de verpleegkundigen u volgen door middel van het verpleegkundig spreekuur .Tijdens deze gesprekken komen diverse onderwerpen aan bod:
• Oorzaak en ziekte van de nieren en de behandeling
• Keuze van de behandeling, hemodialyse, peritoneaal  dialyse, transplantatie
• De toegang tot de bloedbaan eventueel de aanleg van een shunt, of in geval van peritoneaal dialyse de plaatsing van een pd katheter
• Uw voedingstoestand
• Uw leefwijze en leefregels
• Gebruik van medicijnen
• Conditiecontrole
• Wat te doen bij klachten