Keel-, Neus- en OorheelkundeWat is Keel-, Neus- en Oorheelkunde?

KNO staat het voor het specialisme dat zich richt op aandoeningen aan keel, neus en oren. Omdat er een samenhang is tussen keel, neus en oren, worden deze drie gebieden binnen één specialisme behandeld. U wordt geholpen door een KNO-arts. Naast de behandeling van keel, neus en oren, houdt deze specialist zich bezig met afwijkingen aan hoofd en hals.

Op de polikliniek KNO worden alle gehooronderzoeken bij kinderen en volwassenen uitgevoerd door gecertificeerde medewerkers van het Audiologisch Centrum Eindhoven.

Wat kunt u verwachten?

Als u klachten heeft, gaat u eerst naar de huisarts. Van hem of haar krijgt u een doorverwijzing naar deze afdeling. Na een eerste gesprek, waarin we dieper op de klacht ingaan, volgt vaak nader onderzoek.

De arts stelt een diagnose en zal u in de meeste gevallen zelf opereren of anderszins behandelen. Het kan ook zijn dat u tijdens een spreekuur in aanraking komt met een Arts in Opleiding (AIOS). Deze artsen in opleiding lopen stage bij ons ziekenhuis. Ze draaien zelfstandig spreekuur en voeren operaties uit onder directe supervisie van een van de andere artsen. Bekende operaties die een KNO-arts uitvoert, zijn het knippen van de amandelen, het verlengen van een te kort tongriempje, operaties aan het neustussenschot en neusbijholten, operaties aan de oorschelp (flaporen) en operaties aan het inwendige oor.

Verder voert de specialist ingrepen uit om snurken te verminderen, verwijdert hij gezwellen in de mond en speekselklieren en behandelt hij heesheid. Neusproblemen opereert de KNO-arts zowel inwendig als uitwendig. Hij onderzoekt en behandelt bovendien klachten die worden veroorzaakt door allergie van de bovenste luchtwegen. Goed- en kwaadaardige gezwellen in het bovenste deel van de hals worden vaak veroorzaakt door afwijkingen aan de mond, keel of neus. Een KNO-arts kan deze afwijkingen daarom meestal snel herkennen. Daarom neemt de arts ook deze afwijkingen voor zijn rekening.

Veelvoorkomende klachten

Wanneer komt u in aanraking met de KNO-arts? Hieronder een overzicht van veelvoorkomende behandelingen.

Bij kinderen:

  • Amandelen verwijderen
  • Buisjes plaatsen

Bij volwassenen:

  • Gehooroperaties (gehoor verbeterend en -sanerend)
  • Neus septum correctie (rechtzetten neustussenschot)
  • Complete neuscorrectie (zowel in- als uitwendig)
  • Behandeling van neus bijholten (bij chronische verkoudheid)
  • Stembandoperaties (bijvoorbeeld bij knobbeltjes)
  • Amandelen
  • Behandeling van amandelen
  • Diagnostiek

Specialisten

Schuil, de heer dr. P.J.

KNO-arts

Bremer, de heer dr. H.G.

KNO-arts

Korsten, mevrouw drs. L.H.A.

KNO-arts

Bruekers-Schipper mevrouw drs. G.B.

KNO-arts

Veelgestelde vragen

Mag ik gaan zwemmen met een loopoor?
U dient uw oor gedurende twee weken droog te houden.

De buisjes hangen uit mijn oor, kan dit kwaad?
Als u geen klachten heeft hoeft u niets te doen, anders kunt u een controle afspraak maken bij de behandelend arts.

De keelamandelen zijn verwijderd en mijn kind heeft oorpijn, wat moet ik doen?
Oorpijn hoort erbij en gaat vanzelf weer over. Bij aanhoudende klachten kunt u contact opnemen met de polikliniek.

De keelamandelen zijn verwijderd en er is geen tot weinig vochtintake, wat moet ik doen?
Probeer koude dranken te laten drinken, eventueel waterijs werkt verkoelend en verzachtend, let op met melkproducten, dit maakt slijm aan. Bij te weinig intake kunt u contact opnemen met de polikliniek.

Mijn kind heeft een loopoor, wat moet ik doen?
Een loopoor mag ongeveer 3 dagen duren. Hoe het vocht uit het oor eruit ziet, kan zeer verschillend zijn: van helder snotachtig tot stinkend groen. Soms kan er zelfs bloed bijzitten. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. Als het oor van uw kind na 3 dagen nog niet droog is, kunt u via de polikliniek oordruppels vragen.

Polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Nadat u een verwijsbrief van de huisarts heeft gekregen, kunt u een afspraak maken.

De KNO-artsen houden dagelijks spreekuur op locatie Helmond en Deurne. Volg in het ziekenhuis de borden ‘keel- neus- oorartsen’. Het spreekuur vindt uitsluitend plaats volgens afspraak. U kunt zelf een afspraak maken.

Locatie:
Helmond en Deurne

Telefoon:
Helmond: 0492-59 59 56
Deurne: 0493-32 89 16

Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur