Obstructief Slaapapneu Syndroom spreekuur
 

Wat is Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS)?

Hoewel veel mensen nooit van OSAS hebben gehoord is het toch een algemeen voorkomend ziektebeeld. Luid snurken kan een teken zijn dat er iets aan de hand is met uw ademhaling tijdens de slaap. Het wijst erop dat uw luchtweg niet volledig doorgankelijk is. Het snurkgeluid ontstaat door inspanningen om de luchtweg open te houden. Bij mensen met slaapapneu treden er naast het luide snurken ook ademstops op. Oorzaak is dat tijdens de slaap het zachte gehemelte met de huig en de keelwand zo sterk naar elkaar wordt gezogen, dat de luchtweg wordt afgesloten.

Als u een of meerdere van onderstaande symptomen bij uzelf herkent, neem contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de longarts in het Elkerliek ziekenhuis. Ook kunt u voor vragen een mail sturen aan osasverpleegkundige@elkerliek.nl.

 • Snurken, gevolgd door stilte en vervolgens luid snurken of snakken naar adem
 • Slaperigheid overdag
 • Overdag op rustige momenten in slaap vallen
 • Ochtend hoofdpijn
 • Geïrriteerdheid
 • Hoge bloeddruk
 • Hartkloppingen
 • Vaak ’s nachts moeten plassen
 • Concentratiestoornissen/vergeetachtigheid
 • Stemmingswisselingen
 • Hartkloppingen

 Lees meer over OSAS.

Wat kunt u verwachten?

Om tot de diagnose slaapapneu te komen krijgt u een uitgebreide vragenlijst opgestuurd en een afspraak voor het aansluiten van een polygrafie, dit is een slaaponderzoek. Tevens krijgt u een afspraak voor eerste bezoek aan de longarts. Naar dit bezoek neemt u de ingevulde vragenlijst mee. De longarts bespreekt met u samen de vragenlijst en geeft u de uitslag van het slaaponderzoek.

Het kan mogelijk zijn dat verder onderzoek noodzakelijk is voor uw behandeling. Het kan voorkomen dat de KNO-arts bijvoorbeeld mee kijkt naar de mogelijkheid voor een KNO operatie of het aanmeten van een beugel. Ook kan het zijn dat er meer slaap gerelateerde problemen aan de orde zijn en dat de neuroloog mee komt kijken. In het ziekenhuis worden enkele onderzoeken verricht door de KNO-arts, longarts en eventueel de neuroloog:

Tijdens een MDO ( = een multi disciplinair overleg ) komen deze specialisten bij elkaar om samen te bespreken welke van de behandelmogelijkheden voor u van toepassing zijn.

In het kort zijn de volgende behandelopties mogelijk:

 • Leefstijl aanpassing: conservatieve behandeling, geforceerde zijligging, alcohol gebruik matigen, stoppen met roken, goede slaapkwaliteit, goede slaaphygiëne, staken anti depressiva
 • KNO-operatie: amandelen verwijderen, huig verkleinen
 • MRA- beugel: mandibulair repositie apparaat
 • CPAP: continues positief airway pressure

Hoge kwaliteit van zorg

Het Elkerliek ziekenhuis ontving van de apneuvereniging twee sterren voor de zorg aan Apneupatiënten. De ster is een bekroning op ons werk en een bevestiging dat u bij ons op goede zorg kunt rekenen.

Specialisten

Clappers-Gielen, mevrouw drs. G.A.L.

Longarts

Schuil, de heer dr. P.J.

KNO-arts

Lenssen, de heer drs. P.P.A.

Neuroloog

Groot, de heer dr. R.H.

Kaakchirurg

Bosscher, mevrouw J.

Gespecialiseerd verpleegkundige

Beekwilder- van den Bogaart, mevrouw M.

Gespecialiseerd verpleegkundige