Hemato-oncologieDeze afdeling heeft binnen het Elkerliek ziekenhuis een centrale rol in de controle en behandeling van bloedziekten (hematologie) en kanker (oncologie).

Polikliniek hemato-oncologie (4A)

Hier meldt u zich wanneer u een afspraak heeft met een oncoloog, hematoloog, longarts, palliatieve arts, verpleegkundig specialist, casemanager oncologie, researchverpleegkundige en/of gespecialiseerd verpleegkundige oncologie. De hematologen en oncologen werken nauw samen met de verpleegkundig specialisten. De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die sommige medische handelingen mag overnemen van een medisch specialist. Hij/zij heeft hiervoor een erkende masteropleiding gevolgd. Op basis van deze opleiding mag een verpleegkundig specialist patiënten zelfstandig en individueel behandelen.
Bij afwezigheid van uw arts of verpleegkundig specialist zal waargenomen worden door een waarnemend arts/ verpleegkundig specialist; deze is op de hoogte van uw ziektebeeld en uw behandeling.

Bloedafname

Bij uw afspraak staat aangegeven of een bloedafname gewenst is.

Dagbehandeling hemato-oncologie (4A)

Deze dagbehandeling is gespecialiseerd in de toediening van chemotherapie en doelgerichte therapie bij kanker en bloedziekten. De gespecialiseerd verpleegkundigen zijn uw aanspreekpunt tijdens en na de toediening van uw medicijnen.

Bij sommige behandelingen met chemotherapie is een overnachting nodig. De feitelijke toediening vindt plaats op de dagbehandeling waarna u vervolgens wordt overgeplaatst naar afdeling 3B (longziekten) of 4-algemeen (interne/oncologie).

Vooraf aan uw behandeling krijgt u een informatiegesprek met de verpleegkundige, waarin u uitleg krijgt over uw behandeling. U ontvangt ook schriftelijke informatie. U kunt zich voorbereiden op dit gesprek door het lezen van de folder ‘Verpleegkundig voorlichtingsgesprek kanker’. Op de dag van toediening ontvangt u de afspraken voor de volgende toediening of het traject wat daarna volgt.

Vragen:

Voor veel vragen kunt u terecht bij een aanspreekpunt. Daarnaast kunt u meer informatie vinden op de pagina ondersteunende zorg bij en na kanker of bloedziekte.

Specialisten

Dambacher, de heer drs. R.F.J.

Longarts

Groningen- Vos, mevrouw drs. H van

Longarts

Teeuwen, mevrouw drs. M. M.

Internist- oncoloog

Pepels, mevrouw dr. M.J.A.E.

Internist-oncoloog

Lam-Wong, mevrouw dr. W.Y.

Longarts en arts palliatieve zorg

Vincent, de heer drs. J.

Internist hemato-oncoloog

Zanders, mevrouw dr. M.M.J.

Internist hematoloog

Veldhuizen, mevrouw drs. L. M.

Specialist palliatieve geneeskunde

Asseldonk, mevrouw I. van

Verpleegkundig specialist palliatieve geneeskunde

Griffioen - van Overbruggen, mevrouw L.

Verpleegkundig specialist hematologie

Grotenhuis, mevrouw R.

Verpleegkundig specialist AGZ

Veelgestelde vragen

Heb ik een verwijzing nodig voor de oncoloog/hematoloog?
Voor een afspraak op de polikliniek Oncologie/Hematologie heeft u een verwijzing nodig van uw specialist of huisarts. Zodra wij deze ontvangen hebben, krijgt u een afspraak.

Bij wie kan ik terecht als ik mij niet goed voel tijdens of na de chemotherapie?
Er is tussen 9:00 uur / 10:00 uur een telefonisch spreekuur met een oncologie verpleegkundige (0492)595947 die u kunt bellen dmv keuze menu. Zij heeft altijd overleg met de oncoloog/hematoloog. Als u buiten deze tijden klachten heeft die niet kunnen wachten tot de volgende dag dan kunt u contact opnemen met de polikliniek assistente poli oncologie 4A (0492)595947.

Hoe kan ik een herhaalrecept aanvragen?
U kunt bellen naar de poli oncologie 4A (0492)595947 en doorgeven aan de polikliniek assistente welke medicijnen u nodig heeft, hoeveel mg en wat het gebruik is. Het recept zal dan gefaxt worden naar uw apotheek of naar uw huisadres gestuurd worden.

Heb ik een machtiging nodig voor pruik of fysio tijdens chemo?
Ja, die kunt u tijdens uw controle bij uw arts/VSO spreekuur opvragen of telefonisch bij de poli oncologie 4A (0492)595947.

Voor de belastingaangifte heb ik een uitdraai nodig van al mijn bezoeken aan de poli oncologie/hematoloog van afgelopen jaar. Hoe kan ik deze opvragen?
u kunt hiervoor een email sturen naar helpdeskzorgadministratie@elkerliek.nl met vermelding van de reden van verzoek en een kopie van uw identiteitsbewijs bijgevoegd.

Wat zijn de kosten van een pruik of fysiotherapie?
Hiervoor moet u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Kan ik een brief krijgen voor mijn annuleringsverzekering?
U kunt deze brief aanvragen via de polikliniek assistente oncologie 4A (0492)595947 of bij uw arts tijdens uw controle op de poli.

Hoe krijg ik mijn reiskosten vergoed tijdens mijn behandeling?
U dient hiervoor een aanvraagformulier ziekenvervoer bij uw zorgverzekeraar op te vragen.

Hoe kan ik mijn medische gegevens opvragen bij de hemato/oncoloog?
U dient schriftelijk of per email (polikliniek4a@elkerliek.nl) een verzoek in te dienen voor het opvragen van uw medische gegevens, met een kopie van uw identiteitsbewijs hier bijgevoegd. Hier zijn altijd kosten aan verbonden. Voor meer informatie betreffende uw medische gegevens verwijzen wij u naar de ziekenhuisbrede folder “medische gegevens

Het UWV, bedrijfsarts, advocaat of een andere instantie vraagt om uw gegevens. Kunnen jullie die toesturen?
Nee, dan dient deze instantie de gegevens per brief, met bijgevoegd toestemmingsformulier van u, op te vragen. De oncoloog/hematoloog zal antwoord geven op de gestelde vragen of maakt een brief. De secretaresse stuurt deze gegevens dan op naar betreffende instantie.