Longziekten en tuberculoseWat is Longziekten en tuberculose?

Het specialisme houdt zich bezig met de opsporing en behandeling van longziekten. In Nederland behandelen longartsen niet alleen longziekten, maar ook tuberculose. Deze ziekte wordt apart genoemd omdat dit strikt genomen geen longziekte is. De verwachting is dat door de vergrijzing het aantal mensen met longziekten de komende jaren toeneemt.

Wat kunt u verwachten?

De specialisten van Longziekten en tuberculose houden zich bezig met onderzoek, behandeling en preventie van longaandoeningen. U kunt hierbij denken aan astma en COPD (longemfyseem en bronchitis), maar ook aan infecties zoals longontsteking en tuberculose. Ook een klaplong en sarcoidose zijn veel voorkomende longaandoeningen. Verder is het behandelen en het begeleiden van longkankerpatiënten een groot onderdeel van het specialisme. Tevens vindt er ook slaaponderzoek plaats bij patiënten met verdenking slaapapneu (OSAS). Daarnaast valt ook de behandeling van tuberculose onder de verantwoording van de longarts.

Samenwerking buiten het ziekenhuis

Het specialisme Longziekten en tuberculose van het Elkerliek ziekenhuis werkt op verschillende terreinen samen met externe centra. Er wordt samengewerkt met het ARTI (radio therapeutisch instituut) te Eindhoven, er vindt overleg plaats met het UMC St. Radboud ziekenhuis voor verwijzing oncologische longchirurgie en als extra kwaliteit monitoring voor patiënten met longkanker door middel van oncologie bespreking (videoconference). Daarnaast is er op het gebied van longrevalidatie een nauwe samenwerking met CIRO Horn voor zowel klinische als poliklinische longrevalidatie. Tevens zijn we aangesloten bij het netwerk 'Longkankernet'. Dit is een samenwerking met een aantal ziekenhuizen in Zuidoost Nederland om ervoor te zorgen dat mensen met longkanker de best passende longkankerzorg krijgen.

Specialisten

Clappers-Gielen, mevrouw drs. G.A.L.

Longarts

Grimbergen - Thissen, mevrouw drs. I. van

longarts

Lam-Wong, mevrouw dr. W.Y.

Longarts en arts palliatieve zorg

Otto-Minasian, mevrouw dr. A.

Longarts

Groningen- Vos, mevrouw drs. H van

Longarts

Dambacher, de heer drs. R.F.J.

Longarts

Grutterink-van Loon, mevrouw W.W.A.J.

Physician assistant

Dooren-Spierings, mevrouw S. van

Gespecialiseerd longverpleegkundige

Sinten, mevrouw L. van

Verpleegkundig specialist

Huveneers, mevrouw M.

Verpleegkundig Specialist

Elbersen, mevrouw D.

Longcare en COPD verpleegkundige

Boomen, mevrouw W. van den

Longcare verpleegkundige

Kuijten-Toonders, mevrouw A.

Gespecialiseerd verpleegkundige Astma/COPD

Moors-Klink van, mevrouw Y.

Physician Assistant

Polikliniek Longziekten en tuberculose

De longartsen houden spreekuur in Helmond, Deurne en Gemert. Volg in het ziekenhuis de borden ‘longartsen’. Het spreekuur vindt uitsluitend plaats volgens afspraak. U kunt zelf een afspraak maken.

Locatie:
Helmond

Telefoon:
Helmond: 0492-59 59 53 (ook voor afspraken in Gemert)
Deurne: 0493-32 89 13

Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur