HematologieHematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. Hiertoe behoren aandoeningen van het bloed, beenmerg en lymfklieren. In het Elkerliek doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te onderzoeken, behandelen en bij te staan. Met intensieve behandeling en advies op maat. En daarnaast met uitgebreide informatie op de website.

Multidisciplinair overleg (MDO)

In het MDO werken verschillende (medisch) specialisten samen aan uw behandeling, ook met een aantal externe (medisch) specialisten van samenwerkingsziekenhuizen. Dit om u de beste zorg te kunnen garanderen. Uw huisarts en andere zorgverleners worden op alle belangrijke momenten geïnformeerd.

Persoonlijke begeleiding

In het Elkerliek krijgt iedere patiënt met bloedziekte een contactpersoon als aanspreekpunt toegewezen. Wie dat is hoort u aan het begin van uw behandeling. Is het u niet duidelijk wie dit is dan kunt u dat navragen bij uw behandelend arts. Een overzicht van ondersteunende zorg bij en na kanker of bloedziekte vindt u hier.

HematoZON

Het Elkerliek ziekenhuis is onderdeel van het Hematologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (HematoZON). HematoZON is een samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland. Een professioneel netwerk van instellingen die de handen ineen hebben geslagen om in deze regio de best mogelijke zorg op het gebied van bloedziekten te bieden. Uniek is dat alle instellingen hebben vastgelegd dezelfde procedures en werkwijzen te volgen. Bekijk hier wat deze samenwerking inhoudt: Hematologische zorg Zuid-Oost Nederland: dichtbij huis waar het kan, verder weg als het moet. Zo weet de patiënt dat hij exact dezelfde topzorg krijgt in iedere instelling van het netwerk.

Patiënten Informatie Dossier (PID)

Om u zo goed mogelijk te informeren hebben we alle relevante informatie voor u gebundeld in het Patiënt Informatie Dossier (PID) Hematologie / oncologie. Hierin vindt u algemene informatie over kanker en behandelmogelijkheden, maar ook praktische gegevens zoals belangrijke telefoonnummers. Daarnaast hebben we aanvullende PID’s met informatie over uw specifieke ziektebeeld. U vindt alle PID’s in het overzicht van de folders.

Meer informatie

U ontvangt van uw behandelend arts en/of aanspreekpunt mondelinge en schriftelijke informatie over uw ziekte. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.hematologienederland.nl, de website van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie.

Specialisten

Vincent, de heer drs. J.

Internist hemato-oncoloog

Zanders, mevrouw dr. M.M.J.

Internist hematoloog

Griffioen - van Overbruggen, mevrouw L.

Verpleegkundig specialist hematologie i.o.

Veelgestelde vragen

Bij wie kan ik terecht tijdens of na mijn behandeling tegen kanker of bloedziekte?
Op de pagina Ondersteunende zorg bij en na kanker of bloedziekte vindt u per ziektebeeld de contactgegevens van de aanspreekpunten.

Wat kan ik doen bij vragen/bijwerkingen bij mijn behandeling tegen kanker of bloedziekte?
Kijk daarvoor op de pagina Bijwerkingen bij de behandeling tegen kanker of bloedziekte.

Hoe regel ik een pruik bij haarverlies?
Voor uw behandeling start krijgt u te horen of haaruitval bij u verwacht wordt. Wanneer dit het geval is,  ontvangt u een machtiging (voor uw zorgverzekeraar) en een adressenlijst van firma’s/ kapsalons die pruiken aanbieden. De kosten van een pruik kunnen uiteen lopen. De firma/ kapsalon die de pruik verkoopt geeft altijd een prijsopgaaf. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar op welke vergoeding u recht heeft; dit kan verschillen per zorgverzekeraar. Mocht u geen machtiging en adressenlijst hebben ontvangen, kunt u deze altijd via de polikliniek hemato-oncologie (4A) opvragen (0492 - 59 5947).

Waarom zijn sommige medicijnen alleen verkrijgbaar bij de apotheek van het Elkerliek?
Sommige medicijnen mogen wettelijk niet verstrekt worden door een regionale of stadsapotheek. De poliklinische apotheek van het Elkerliek communiceert de levering van medicatie met uw stadsapotheek nadat u hier toestemming voor heeft gegeven.
Bij deelname aan een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van bepaalde medicijnen, wordt de levering van deze medicijnen via de ziekenhuisapotheek, op de 2e etage, verzorgd. Wanneer dit bij u het geval is, wordt dit duidelijk met u gecommuniceerd.

Zijn er voorschriften in de voeding bij de behandeling met chemo- en/of doelgerichte therapie?
Over het algemeen geldt dat u alles mag eten en drinken, maar sommige voedingsproducten kunnen de werking van doelgerichte therapie verstoren. Soms is er bezwaar tegen het eten van vette vis en/of grapefruit. Wanneer u bepaalde voedingsproducten niet mag gebruiken staat dit duidelijk benoemd in de specifieke informatie over uw behandeling (blauwe tabblad) van uw Patiënten Informatie Dossier.
Er is geen negatief advies voor alcoholgebruik tijdens de behandeling, maar gebruik alcohol met mate (max. 2 glazen per dag).

Mag ik extra kruiden-/ voedingssupplementen gebruiken tijdens mijn behandeling tegen kanker?
Het gebruik van kruiden- en/of voedingssupplementen is geen bezwaar, maar overleg altijd met uw arts, verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige. Sommige supplementen kunnen een reactie geven met de medicijnen die gebruikt worden bij uw behandeling tegen kanker. Daardoor kan een averechts effect ontstaan. Het Elkerliek ziekenhuis biedt de mogelijkheid, via onze ziekenhuisapotheker, om het supplement na te kijken op mogelijke reacties bij uw behandeling tegen kanker.