PrivacyHoe gaat het Elkerliek ziekenhuis om met mijn gegevens?
Het Elkerliek ziekenhuis gaat op een veilige manier met uw digitale gegevens om. Medewerkers houden zich hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast voldoet het Elkerliek ziekenhuis aan de normen voor het uitwisselen van medische gegevens op internet. Zelf kunt u ook bijdragen aan een veilig gebruik van MijnElkerliek.

  • Log uit op het moment dat u MijnElkerliek niet meer actief gebruikt en sluit daarna de browser.
  • Ga zorgvuldig om met uw (medische) gegevens. Denk bijvoorbeeld goed na wat u deelt op social media. Wees ook zorgvuldig met afdrukken die u maakt van gegevens uit MijnElkerliek.
  • Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bewaar deze daarom op een veilige plek.
  • Sla uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord niet op, ook al stellen veel computerprogramma’s dit voor. Dit betekent namelijk dat iedereen die toegang heeft tot uw computer, ook uw naam en wachtwoord kan vinden.
  • Gebruik een screensaver, zodat voorbijgangers uw gegevens niet direct zien als u even weg bent van uw computer.
  • Gebruikt u een draadloze verbinding met uw internetmodem of router? Zorg er dan voor dat deze apparatuur goed is beveiligd door middel van een encryptie. Hierdoor kan niet iedereen van uw internetverbinding gebruik maken. In de handleiding van uw apparatuur staat hoe u dit kunt doen.

Tips over veilig gebruik van DigiD vindt u op de website van DigiD.

De gegevens die u invoert in MijnElkerliek worden opgenomen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Net als bij het huidige papieren dossier is het privacyreglement van toepassing bij het gebruik van MijnElkerliek.

Wat gebeurt er als ik ben ingelogd en opeens iets anders moet doen?
Als u geen gebruik maakt van MijnElkerliek wordt u na 15 minuten automatisch uitgelogd.

Wat gebeurt er met mijn gegevens op MijnElkerliek?
De gegevens die u invoert in MijnElkerliek worden opgenomen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Elke keer als u inlogt, wordt dit geregistreerd. We doen dit om na te gaan hoe vaak MijnElkerliek wordt gebruikt. Net als bij het oude papieren dossier is het privacyreglement van toepassing.

Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Uitsluitend uw behandelend arts, uw huisarts en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in deze gegevens. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag informatie over u verstrekt worden aan derden.

Lees meer