Medische gegevens delen met uw toestemming?

U bevindt zich hier: Home | Medische gegevens delen met uw toestemming?

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Medische gegevens delen met uw toestemming?

Het Elkerliek houdt een digitaal medisch dossier over u bij, het elektronisch patiëntendossier. Hierin staat belangrijke informatie over uw klacht/aandoening en de behandeling.
Wilt u uw medische gegevens direct beschikbaar stellen aan andere zorgverleners? Hiervoor is eenmalig uw toestemming nodig.
Uw toestemming kunt u geven bij de balie van de polikliniek of bij de receptie.

Medische gegevens elektronisch delen met andere zorgverleners

Om u de juiste zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat al uw zorgverleners, dus ook zorgverleners buiten het ziekenhuis, uw actuele medische gegevens kunnen inzien. Zo krijgen zij snel een goed beeld van uw gezondheidssituatie.

Toestemming geven

Het Elkerliek mag uw medische gegevens uiteraard niet zomaar beschikbaar stellen aan andere zorgverleners. Dat kan alleen als u hiervoor toestemming geeft. Zo blijft uw privacy beschermd.
Bij de balie vraagt de medewerker om uw toestemming voor gegevensuitwisseling of u geeft het zelf aan hen door. Uw antwoord wordt geregistreerd in uw elektronisch patiëntendossier. Vanaf dat moment mag uw medisch specialist uw medische gegevens elektronisch beschikbaar stellen aan andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. Zij maken daar alleen gebruik van als het nodig is voor uw behandeling.
U bent vrij om wel of geen toestemming te geven.

Welke gegevens kunnen zorgverleners inzien?

Afhankelijk van waar u toestemming voor geeft, kunnen de volgende gegevens worden ingezien:

  • medische beelden zoals röntgenfoto’s, MRI-scans en bijbehorende verslagen;
  • medicijnen en allergieën die bij het Elkerliek bekend zijn;
  • metingen en uitslagen van laboratoriumonderzoek (labgegevens);
  • uw huidige gezondheidsproblemen;
  • brieven en verslagen;

Meer informatie leest u in de folder.

MijnElkerliek

MijnElkerliek is een beveiligde website waar u als patiënt toegang toe heeft. U kunt hier onder andere (persoonlijke) gegevens wijzigen, afspraken en opnames inzien, online afspraak maken, afspraak wijzigen of annuleren en een vragenlijst ter voorbereiding op een operatie invullen. In de toekomst wordt MijnElkerliek uitgebreid met meer functionaliteiten, waaronder het vastleggen van uw toestemming. Momenteel kunt u alleen bij de balie of receptie uw toestemming laten registreren.
Op onze website www.elkerliek.nl/MijnElkerliek vindt u meer informatie.