Hoe, wat en met wie gegevens delenVoor het uitwisselen van medische gegevens gebruiken zorgverleners beveiligde netwerken of een beveiligde portaalomgeving (hoe). Het is ook niet zomaar mogelijk om alle gegevens via een willekeurig netwerk of op een portaalomgeving te delen, hierover moeten afspraken gemaakt worden (wat). Alleen zorgverleners die voldoen aan strenge beveiligingseisen, mogen gebruik maken van een beveiligd netwerk of portaalomgeving (wie).

Beveiligde netwerken

Deze  netwerken voldoen allen aan de landelijke richtlijn rondom informatiebeveiliging en de eisen voor een goed beheerd zorgsysteem (GBZ).

XDS: XDS staat voor Cross-enterprise Document Sharing en is bedoeld om het delen van medische documenten en beelden tussen samenwerkende zorginstellingen mogelijk te maken, op een gestandaardiseerde en beveiligde manier. Wilt u meer weten over XDS? Klik dan hier.

XDM: XDM staat voor Cross-enterprise Document Media interchange en is bedoeld om het uitwisselen van cd’s / dvd’s met beelden tussen ziekenhuizen te verminderen, dan wel te elimineren. Wilt u meer weten over XDM? Klik dan hier.

LSP: LSP staat voor Landelijk Schakelpunt en geeft zorgverleners te mogelijkheid om aan te sluiten op dit netwerk om medische gegevens van hun patiënten digitaal met elkaar te delen. Het LSP bevat alleen een verwijsindex met burgerservicenummers (BSN’s) en is daarmee geen database. Er worden géén medische gegevens in opgeslagen. De gegevens van patiënten blijven gewoon staan in de systemen van hun zorgverleners: de huisarts, de apotheek en het ziekenhuis. Wilt u meer weten over LSP? Klik dan hier.

Beveiligde portaalomgeving

Het Elkerliek maakt gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD) van ChipSoft. Onderdeel hiervan is ook de mogelijkheid om dossiergegevens beschikbaar te stellen via een zorgportaal. Hierin zijn twee doelgroepen te onderscheiden: de patiënt en de zorgverlener. Voor u als patiënt heeft u hiervoor de mogelijkheid om gebruik te maken van MijnElkerliek.

Voor samenwerkende zorgverleners hebben we een vergelijkbare mogelijkheid via het Zorgverlenersportaal. Zorgverleners, zoals een huisarts, een apotheker of een arts verbonden aan een thuiszorgorganisatie, krijgen middels het Zorgverlenersportaal inzage in uw dossier, mits ze aantoonbaar een behandelrelatie met u hebben én u toestemming heeft gegeven hiervoor.

Zorgverleners moeten daarvoor AGB geregistreerd zijn. Een AGB-code is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met de AGB-code kan de zorgverlener dus worden geïdentificeerd, zoals het BSN voor personen, maar daarnaast borgt de AGB registratie ook of de zorgverlener gekwalificeerd en bevoegd is om zorg te leveren. (Een zorgaanbieder heeft namelijk ook een geldige AGB-code nodig om uitgevoerde zorg te kunnen declareren bij een zorgverzekeraar.)

Als middel om in te loggen (zoals inloggen via DigiD noodzakelijk is voor MijnElkerliek) moet de zorgverlener een UZI-pas gebruiken. UZI staat voor Unieke Zorgverlener Identificatie. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort en wordt uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De registratie van de UZI-passen vindt plaats in het UZI-register.

Alleen met deze combinatie van een geldige AGB-code en geldige UZI-pas kan de zorgverlener gebruik maken van het Zorgverlenersportaal.

Wilt u meer weten over AGB, klik dan hier.
Wilt u meer weten of UZI, klik dan hier.

Welke medische gegevens kunnen worden gedeeld?

Hieronder staat een lijst met soorten van medische gegevens die kunnen worden uitgewisseld via een beveiligd netwerk of een beveiligde portaalomgeving. Niet alle gegevens kunnen via elk netwerk en naar alle zorgverleners gedeeld worden. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden van een bepaald netwerk, maar ook afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met een andere zorgverlener.

Daarom vragen we u vooralsnog ook om toestemming te geven op het “hoe”, ongeacht van het “wat” en “met wie”. We doen dit zodat u niet voor iedere nieuwe toepassing, of voor elke nieuwe aangesloten zorgverlener opnieuw toestemming hoeft te geven.

Dit zijn de soorten informatie die gedeeld kunnen worden:

 • Algemeen:
  • Dossiergegevens, zoals afspraken en opname data, uitslagen en medische brieven.
 • Specifiek:
  • Medische beelden: de uitwisseling van medische beelden (denk hierbij aan onder andere radiologische beelden) met bijbehorende verslaglegging.
  • Lab gegevens: het verstrekken van diverse lab gegevens van de patiënt, bijvoorbeeld ten behoeve van de medicatiebewaking door apothekers.
  • Medicatie: het verstrekken van het actuele medicatieoverzicht op het moment dat u ontslagen wordt uit de kliniek, of op het moment dat u uw medicatie ophaalt bij de Elkerliek (poliklinische) apotheek.

Samenwerkende zorginstanties

Uitwisseling via een beveiligd netwerk of een beveiligde portaalomgeving kan alleen als er onderlinge afspraken gemaakt zijn tussen de zorgverleners.

Hieronder vindt u de lijst van de zorgverleners waarmee het Elkerliek informatie uitwisselt:

Ziekenhuizen (regionaal én landelijk), in alfabetische volgorde:

 • Bernhoven
 • Bravis Ziekenhuis
 • Catharina Ziekenhuis
 • Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Laurentius Ziekenhuis Roermond
 • Maastricht Universitair Medisch Centrum
 • Maxima Medisch Centrum
 • Radboud Universitair Medisch Centrum
 • Rijnstate
 • Sint Anna Ziekenhuis
 • Sint Jans Gasthuis Weert
 • Sint Maartenskliniek
 • VieCuri
 • Zuyderland

Andere zorgverleners (regionaal):

 • Huisartsen(posten)
 • Regionale apotheken
 • Tandartsen
 • Thuiszorgorganisaties
 • GGZ
 • GGD
 • Verpleeg- en erzorgingshuizen in de regio
 • Libra revalidatie