SterftecijfersHSMR Elkerliek ziekenhuis 2020

In onderstaande tabel wordt de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) gepresenteerd van het Elkerliek ziekenhuis over het jaar 2020. Deze HSMR zet het verwachte aantal te overlijden patiënten af tegen het werkelijk aantal overleden patiënten. De voorlopige HSMR van het Elkerliek over 2020 is 87. Een HSMR cijfer van 100 wil zeggen dat het aantal verwachte sterfgevallen gelijk is aan het daadwerkelijk aantal patiënten die in het ziekenhuis zijn komen te overlijden.

De methode om de HSMR te berekenen is onderhevig geweest aan modelonderhoud. De belangrijkste aspecten van het modelonderhoud zijn dat de HSMR’s worden berekend over alle diagnosegroepen (in plaats van alleen de 50 met de hoogste sterfte) en dat vanaf verslagjaar 2015 ook de ’langdurige observaties zonder overnachting’ worden meegenomen. Dit modelonderhoud sluit aan bij de aangepaste Regeling verplichte publicatie sterftecijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die in juli 2016 is ingegaan. In het CBS-onderzoeksrapport ’Uitbreiding hoofddiagnosegroepen in HSMR’ (gepubliceerd op cbs.nl) is een verantwoording van dit onderdeel te vinden.

De rapportage is gebaseerd op gegevens van opnames van januari t/m december 2020.De gegevens in de rapportage hebben betrekking op de reguliere zorg in het registratiejaar 2020. (Opnamen van patiënten met de hoofddiagnose COVID-19 zijn uitgesloten van deze indicatoren.)

Voor 2020 zijn nog alleen de voorlopige cijfers bekend. De definitieve HSMR wordt verwacht medio oktober 2021.Periode

Aantal
opnamen


Aantal
sterfgevallen

Verwacht
aantal
sterfgevallen


HSMR
95% betrouw-
baarheids-
interval HSMR


2018
2019
2020


15.505
15.521
12.691


307
297
221


326
319
255


94
93
87


(84 - 105)
(83 - 104)
(76 - 99)

 

Wat is de HSMR?

De HSMR is een methode waarbij wordt ingeschat of er in een ziekenhuis meer of minder sterfte plaatsvindt dan het landelijk gemiddelde. Deze inschatting wordt gemaakt door de werkelijke sterfte af te zetten tegen de verwachte sterfte.

De HSMR sterftecijfers maken het mogelijk om sterftecijfers met elkaar te vergelijken. Als het sterftecijfer van een ziekenhuis bijvoorbeeld bovengemiddeld is, zegt dat nog niets over de kwaliteit van zorg. Wel is dat aanleiding om, naast de onderzoeken die al worden uitgevoerd, te achterhalen wat de oorzaken van het hogere gemiddelde kunnen zijn.

Vermijdbare sterfte

Bij elke patiënt die is overleden in het ziekenhuis vindt dossieronderzoek plaats. Zo houden wij goed in de gaten of er mogelijk sprake is geweest van vermijdbare sterfte. Dit dossieronderzoek doen wij volgens de landelijk ontwikkelde EMGO-Nivel triggerlijst.