Prestatie indicatorenWij laten graag zien dat we transparant zijn in de zin van verantwoording afleggen over resultaten en openheid omtrent de wijze waarop wij zorg inrichten. Elk jaar maken we de kwaliteit van onze zorg inzichtelijk door het publiceren van de prestatie-indicatoren. De prestatie-indicatoren zijn voor alle ziekenhuizen in Nederland hetzelfde. Via ziekenhuischeck.nl zijn zowel de prestatie-indicatoren van het Elkerliek ziekenhuis als van andere ziekenhuizen op te zoeken.
De prestatie-indicatoren zijn opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse federatie van universitaire medische centra (NFU) en de Orde van Medisch Specialisten.

Door middel van de prestatie-indicatoren kunt u de zorg die wij leveren vergelijken met die van andere ziekenhuizen.

Alle medewerkers van het Elkerliek ziekenhuis zetten zich met hart en ziel in voor kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg. Wij werken continu en systematisch aan een nog betere organisatie en kwaliteit van onze zorg.