Kwaliteit en VeiligheidIn het Elkerliek ziekenhuis bieden we patiëntgerichte, veilige en deskundige zorg die voldoet aan geldende normen, wet- en regelgeving. Kwaliteit en veiligheid zijn een integraal onderdeel van alle activiteiten die in het Elkerliek ziekenhuis worden uitgevoerd.

We zijn continu bezig om de kwaliteit en veiligheid te verbeteren. Hierbij wordt de volledige PDCA (plan – do – check – act) cyclus doorlopen. Uitgangspunt bij het continu verbeteren is dat veranderingen en aanpassingen in onze werkprocessen, waarde toevoegen voor u als patiënt.

Landelijke veiligheidsthema’s worden door het Elkerliek gevolgd. Op dit moment zijn dat:

1. infectiepreventie en antibiotica beleid
2. medicatieveiligheid
3. medische technologie
4. kwetsbare ouderen