Melding van een calamiteitIedere medewerker en medisch specialist heeft de verplichting om een (mogelijke) calamiteit te melden bij de raad van bestuur (RvB). Na zo’n melding licht de RvB de voorzitter van de calamiteitencommissie in. Die neemt contact op met de melder om meer gegevens over de mogelijke calamiteit op te vragen en het verhaal van de melder te horen.

Op basis van de verkregen informatie, wordt de melding besproken in de calamiteitencommissie en wordt daar besloten of er sprake is van een (mogelijke) calamiteit.