Calamiteiten in het ElkerliekWat is een calamiteit?

Een calamiteit is iedere niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid.
Voorbeelden van “ernstig schadelijk gevolg” zijn: heropname in een ziekenhuis, heroperatie of aanzienlijke verlenging van de opnameduur.

Overzicht calamiteiten periode 2018-2021

In onderstaand overzicht is het aantal meldingen over de jaren 2018-2021 opgenomen.

1) alle meldingen zijn onderzocht conform de SIRE-methode  
2) alle calamiteiten zijn aan Inspectie gemeld, een deel van de niet-calamiteiten is ook gemeld, omdat pas na onderzoek duidelijk was dat het geen calamiteit betrof.