KinderfysiotherapieWat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces). Tevens is hij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Daardoor levert hij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving. Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling.

Wat kunt u verwachten?

Bij het behandelproces kunnen ouders/verzrogen en indien noodzkerlijk ook anderen betrokken worden bij het behandelproces, denk bijvoorbeeld aan leerkrachten. De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. De kinderfysiotherapeuten nemen met andere discipline’s (waaronder de ergotherapie en de fysiotherapie) deel aan een aantal gespecialiseerde poli’s, waaronder down syndroom team kinderen en de kinderlongpoli (voor kinderen die lijden aan cystic fibroses).

Interessante links