Sterftecijfers

U bevindt zich hier: Home | Over ons | Kwaliteit | Prestatie indicatoren | Sterftecijfers

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Sterftecijfers

HSMR Elkerliek ziekenhuis 2016

In onderstaande tabel wordt de definitieve Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) gepresenteerd van het Elkerliek ziekenhuis over het jaar 2016. Deze HSMR zet het verwachte aantal te overlijden patiënten af tegen het werkelijk aantal overleden patiënten. De HSMR van het Elkerliek over 2016 is 90. Bij een HSMR cijfer van 100 wordt aangegeven dat het  aantal verwachte sterfgevallen gelijk is aan het daadwerkelijk aantal patiënten die in het ziekenhuis zijn komen te overlijden.

De methode om de HSMR te berekenen is onderhevig geweest aan modelonderhoud. De belangrijkste aspecten van het modelonderhoud zijn dat de HSMR’s worden berekend over alle diagnosegroepen (in plaats van alleen de 50 met de hoogste sterfte) en dat vanaf verslagjaar 2015 ook de ’langdurige observaties zonder overnachting’ worden meegenomen. Dit modelonderhoud sluit aan bij de aangepaste Regeling verplichte publicatie sterftecijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die in juli 2016 is ingegaan. In het CBS-onderzoeksrapport ’Uitbreiding hoofddiagnosegroepen in HSMR’ (gepubliceerd op www.cbs.nl) is een verantwoording van dit onderdeel te vinden.

De rapportage is gebaseerd op gegevens van opnames van januari t/m december 2016.Periode

Aantal
opnamen


Aantal
sterfgevallen

Verwacht
aantal
sterfgevallen


HSMR
95% betrouw-
baarheids-
interval HSMR

2013
2014
2015
2016

2014-2016

9.139
17.373
17.278
17.001

51.562

152
295
317
309

921

138
309
333
343

983

110
96
95
90

94

(93 - 129)
(85 - 107)
(85 - 106)
(80 - 101)

(88 - 100)

Wat is de HSMR?

De HSMR is een methode waarbij wordt ingeschat of er in een ziekenhuis meer of minder sterfte plaatsvindt dan het landelijk gemiddelde. Deze inschatting wordt gemaakt door de werkelijke sterfte af te zetten tegen de verwachte sterfte.

De HSMR sterftecijfers maken het mogelijk om sterftecijfers met elkaar te vergelijken. Als het sterftecijfer van een ziekenhuis bijvoorbeeld bovengemiddeld is, zegt dat nog niets over de kwaliteit van zorg. Wel is dat aanleiding om, naast de onderzoeken die al worden uitgevoerd, te achterhalen wat de oorzaken van het hogere gemiddelde kunnen zijn.

Vermijdbare sterfte

Bij elke patiënt die is overleden in het ziekenhuis vindt dossieronderzoek plaats. Zo houden wij goed in de gaten of er mogelijk sprake is geweest van vermijdbare sterfte. Dit dossieronderzoek doen wij volgens de landelijk ontwikkelde EMGO-Nivel triggerlijst.

Leeswijzer sterftecijfers

Bekijk ook de leeswijzer sterftecijfers, die door de consumentenbond is uitgebracht als toelichting.