Vertrek en nazorg

U bevindt zich hier: Home | Afdelingen | Vertrek en nazorg

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Vertrek en nazorg

Nazorg door de thuiszorg

Wanneer u na ontslag uit het ziekenhuis thuiszorg nodig heeft, kan dit vanuit het ziekenhuis voor u worden aangevraagd. U mag dit ook zelf alvast regelen vóór de ziekenhuisopname. Thuiszorg wordt onder andere ingezet voor huishoudelijke ondersteuning, verzorging, verpleging of verpleegtechnische zorg. Vanuit de politiek zijn beleidsregels gemaakt die bepalen óf thuiszorg ingezet mag worden en in welke omvang dit is toegestaan. Daarbij is het steeds meer verplicht om in het kader van 'gebruikelijke zorg' eerst te bekijken welke mogelijkheden er in uw eigen omgeving zijn om u te ondersteunen.

Nazorgteam Elkerliek ziekenhuis

Het Nazorgteam bestaat uit medewerkers die ofwel maatschappelijk werker ofwel transferverpleegkundige zijn. De nazorgmedewerker kan door de afdelingsverpleegkundige worden ingeschakeld om voor u  zorg aansluitend op de ziekenhuisopname te regelen. De nazorgmedewerkers zijn up-to-date geschoold over de geldende wet- en regelgeving en bekijken samen met u welke mogelijkheden voor zorg of hulpmiddelen specifiek voor u van toepassing zijn.

Indien het ontslag naar huis (tijdelijk) niet meer haalbaar lijkt te zijn en een verdere plaatsing in een verpleeghuis, hospice of op de revalidatieafdeling aan de orde is, bespreekt de nazorgmedewerker met u en uw contactpersoon welke opties er zoal voor u zijn.

Meer informatie over de bovengenoemde onderwerpen vindt u in de folders die hieronder staan.

Vervoer naar huis

U verzorgt in principe zelf het vervoer naar huis. De afdelingverpleegkundige kan u adviseren over de meest geschikte manier voor u.