Continuïteit van zorg bij overdracht oudere patiëntZorg voor ouderen is een speerpunt van het Elkerliek ziekenhuis. Ook het begeleiden van de patiënt naar de opvolgende zorgverlener vinden wij een cruciaal onderdeel van onze ouderenzorg. Daarom hebben wij als ziekenhuis afspraken gemaakt over een soepele overdracht na ontslag, naar bijvoorbeeld de thuissituatie, een verpleeghuis of revalidatiezorg. Hierdoor blijft de continuïteit van de zorg gewaarborgd.

Zo wordt de ingevulde medische overdracht tijdig naar de huisarts of de specialist Ouderengeneeskunde gestuurd. Met deze medische overdracht wordt een actueel medicatieoverzicht meegestuurd, zodat de volgende zorgverlener op de hoogte is van het medicijngebruik van de patiënt.

De verpleegkundige overdracht wordt bij ontslag verzonden naar de volgende zorgverlener en op papier meegegeven aan de patiënt of mantelzorger.

In de vereenvoudigde versie van het protocol ‘Overdracht patiënt’ leest u meer over de afspraken rondom de overdracht van een patiënt.