Neurologie en neurochirurgieNeurologie

Wat is neurologie / neurochirurgie?

Neurologie is het specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Een neuroloog behandelt onder andere aandoeningen als beroerte(CVA), epilepsie, Parkinson, Multiple Sclerose (MS), het Carpaal Tunnel Syndroom, hoofdpijn/migraine en hernia.

Wat kunt u verwachten?

U komt bij de neuroloog terecht wanneer u klachten hebt als dubbelzien, tintelingen, uitstralende pijn in been of arm, duizeligheid, spierzwakte of verlammingsverschijnselen. Ook bij slaapstoornissen, storingen in bewustzijn, geheugen, taal, spraak en beweging wordt de neuroloog ingeschakeld. De neuroloog luistert naar het verhaal van de patiënt en verricht lichamelijk onderzoek. Op basis van zijn bevindingen zal een CT of MRI-scan van het hoofd of de rug worden gemaakt. Ook kan de zenuwbaan- en spierfunctie gecontroleerd worden via een EMG, of wordt middels een ruggenprik hersenvocht geanalyseerd. De neurologen in het Elkerliek ziekenhuis hebben ieder een eigen aandachtsgebied zoals het carpaal tunnel syndroom, hoofdpijn, epilepsie, hernia, Parkinson, neuro-oncologie, dementie en geheugen, Multiple Sclerose (MS) of vasculaire neurologie (onder andere bij beroerte).

De maatschap Neurologie in ons ziekenhuis werkt samen met de maatschap Neurologie van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Zodoende komt de neurochirurg uit Tilburg elke week een poliklinisch spreekuur houden in het Elkerliek ziekenhuis. Hij beoordeelt bijvoorbeeld of een neurochirurgische ingreep bij een patiënt noodzakelijk is. Complexe operaties worden in Tilburg uitgevoerd. Naast de neurochirurgen zijn op de afdeling Neurologie een Physician assistent, een MS-verpleegkundige en een Parkinsonverpleegkundige werkzaam. Verder beschikt de afdeling neurologie over een speciale Brain Care Unit om mensen met een beroerte zo snel mogelijk te helpen.

Specialisten

Hemminga, mevrouw drs. D.F.

Neuroloog

Grooters, de heer drs. G.S.

Neuroloog

Dillen, de heer drs. J.J. van

Neuroloog

Bos, mevrouw drs. M.M.

Neuroloog

Kok, de heer drs. A.J.M.

Neuroloog

Koningsveld, mevrouw dr. R. van

Neuroloog

Lenssen, de heer drs. P.P.A.

Neuroloog

Verhagen-Raijmakers, mevrouw F.P.A.M.

Physician Assistant

Hazegh Nikroo-Snoeijen, mevrouw A.H.W.J.M.

MS-verpleegkundige

Tulp, mevrouw H.

Verpleegkundig specialist neurologie

Veelgestelde vragen

Moet ik altijd door een huisarts, bedrijfsarts of andere specialist naar de neuroloog verwezen worden?
Ja, sinds 1 januari 2012 heeft u voor een afspraak met een medisch specialist altijd een verwijzing nodig, anders krijgt u de kosten niet vergoed van de zorgverzekeraar. U moet de factuur dan zelf betalen. Alleen indien u binnen een jaar voor dezelfde klacht terugkomt heeft u geen nieuwe verwijzing nodig en kunt u gewoon een controle-afspraak maken.

Mag ik autorijden?
Door een beroerte, TIA of andere neurologische aandoening kan u een groter risico lopen op het veroorzaken van een ongeluk. Het kan zijn dat u vertraagd reageert, het verkeer van links of rechts niet goed ziet aankomen, afstand niet goed meer kan inschatten en het sturen of schakelen problemen geeft. Dit kan onder andere komen door uw lichamelijke uitval, door gezichtsvelduitval of door concentratieproblemen. De neuroloog bespreekt met u of u weer mag autorijden.

Mag ik weer aan het werk?
Dat is afhankelijk van de restverschijnselen van uw neurologische aandoening en van het soort werk dat u doet. Als u zich goed voelt is er tegen werkhervatting meestal geen bezwaar. Bouw uw uren langzaam op, verdeeld over de week. Soms merkt u op het werk pas dat bepaalde werkzaamheden niet goed lukken. Het is belangrijk om dat met de huisarts, bedrijfsarts of neuroloog te bespreken.

Mag ik deelnemen aan het verkeer met mijn medicatie?
U hebt medicijnen nodig en toch wilt u aan het verkeer blijven deelnemen. Kan dat? Een algemeen antwoord op die vraag is lastig. Want de invloed op de rijvaardigheid hangt af van het soort medicijn, hoeveel u ervan gebruikt en hoe lang. Lees daarom altijd eerst de informatie op de verpakking en in de bijsluiter. Twijfelt u, vraag dan advies aan uw neuroloog of apotheker. U kunt verder zelf uw medicatie invullen op deze pagina en lees de voorschriften: Rij veilig met medicijnen.
U bent strafbaar als u in het verkeer onder invloed bent van een middel waarvan u weet of redelijkerwijs kunt weten dat het de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Kijk bij Wat zegt de wet voor meer informatie.

Wat te doen bij nieuwe klachten?
Als u nieuwe klachten krijgt die passen bij een beroerte zoals een scheve mond, verlamde arm, onduidelijke spraak, bel dan direct 112. Noteer de tijd dat de klachten begonnen zijn en hoe lang ze duren. Bij klachten van een TIA die binnen enkele minuten weer verdwenen zijn adviseren we u direct contact op te nemen met uw huisarts. Bij andere klachten dan passende bij een beroerte adviseren wij u contact op te nemen met de huisarts.

Een instantie vraagt om een geneeskundige verklaring. Kan ik deze krijgen?
De KNMG (de beroepsorganistatie voor artsen) adviseert behandelend artsen om geen geneeskundige verklaringen af te geven over eigen patiënten. Wel mag een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken. Zie voor meer informatie de website van de KNMG.

Mag ik mijn bloedverdunners of plaatjesremmers stoppen? 
Sommige (tand)artsen willen dat u de clopidogrel (Plavix®), acetylsalicylzuur (Asperine®) of carbasalaatcalcium (Ascal®) enkele dagen stopt voordat er bijvoorbeeld een tand wordt getrokken. Dit mag u nooit doen. Het risico op een herhaling van een beroerte is vele malen ernstiger dan een wond(je) dat iets langer bloedt dan normaal. Dit geldt ook voor eventuele ingrepen/operaties. Stoppen mag alleen na overleg met de neuroloog. Wel mag u vijf dagen stoppen met dipyridamol (Persantin®) voor bijvoorbeeld het trekken van een tand of een operatie.
Bij tandheelkundige ingrepen kunt u uw tandarts wijzen op de richtlijn van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)  of op een artikel dat verscheen in het Nederlands Tandheelkundig Tijdschrift uit 2004 en een tweede artikel uit 2008 met nieuwe inzichten.

Welke medicatie komt in aanmerking voor een herhaalrecept?
Uiteraard alleen medicatie die door de neuroloog is voorgeschreven. Verder alleen als u in een uitprobeer- of opbouwfase zit (uw huisarts heeft dan nog geen brief ontvangen met de huidige medicatie).

Waar kan ik een herhaalrecept aanvragen?
Op werkdagen van 08.00-17.00 uur op de volgende manier:

  • Via telefoonnummer: 0492-595954
  • Door het inleveren van een lege verpakking of een etiket van een lege verpakking bij de polikliniek neurologie.

N.B. Houdt u de doosjes bij de hand (voor de naam van het medicament en de dosering). Ook de naam van uw apotheek willen we graag weten.

Waar kan ik een herhaalrecept afhalen?
Herhaalrecepten worden gefaxt naar de door u opgegeven apotheek vanaf 15 uur dezelfde dag. Mocht u herhaalrecepten na 10 uur aangevraagd hebben dan de volgende werkdag na de aanvraag. N.B. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleent

 

Onderzoeken

Polikliniek Neurologie

De neurologen houden dagelijks spreekuur op locatie Helmond, Deurne en Gemert. Volg in het ziekenhuis de borden ‘neurologen’. Het spreekuur vindt uitsluitend plaats volgens afspraak. U kunt zelf een afspraak maken.

Locatie:
Helmond en Deurne

Telefoon:
Helmond: 0492 59 59 54
Deurne: 0493 32 89 14

Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur