Multiple Sclerose polikliniekWat is het Multiple Sclerose spreekuur?

De neuroloog en de revalidatie-arts hebben een gezamenlijk spreekuur voor patienten met Multiple Sclerose (MS) die op meerdere gebieden problemen hebben. De artsen hebben na het spreekuur gezamenlijk overleg over hun bevindingen. Het behandelplan wordt vervolgens door de MS-verpleegkundige met de patiënt besproken. Deze verpleegkundige houdt een spreekuur waarin u informatie en advies krijgt. Dit spreekuur is niet alleen voor u als patiënt, maar ook voor familie en andere hulpverleners die te maken hebben met uw ziekte.

Wat kunt u verwachten?

Uiteraard heeft u veel informatie ontvangen van uw neuroloog. Maar vaak blijft u nog met vragen en problemen zitten. Bijvoorbeeld: hoe ga ik om met mijn moeheid? En: hoe ga ik om met het wisselend beeld van mijn klachten? Bij de MS-verpleegkundige is er alle tijd om alles door te spreken. Misschien heeft u vragen over huishoudelijke hulp of woningaanpassing. Of u vraagt zich af hoe het moet met uw werksituatie. De MS-verpleegkundige zoekt samen met u de weg naar een mogelijke oplossing of verwijst u naar instanties. Ook overlegt deze verpleegkundige met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld uw huisarts of fysiotherapeut. Voor een eerste gesprek met de MS-verpleegkundige wordt u doorverwezen door uw neuroloog. Maar u kunt ook zelf om een verwijzing vragen. De MS-verpleegkundige heeft intensieve samenwerkingscontacten met collega-MS verpleegkundigen van het Regionaal MS centrum Oost-Brabant.

Regionaal MS centrum Oost-Brabant

Het Elkerliek ziekenhuis maakt deel uit van het Regionaal MS centrum Oost-Brabant. Dit is een uniek samenwerkingsverband, opgericht door vier ziekenhuizen in de regio (St. Anna Ziekenhuis in Geldrop, het ziekenhuis Bernhoven in Veghel/Oss, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Hierin participeren ook enkele verpleeghuizen, revalidatiecentrum Blixembosch en zelfstandige ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en psychologen. Door de nauwe samenwerking tussen al deze zorgverleners, krijgt u overal dezelfde hoogwaardige zorg. U gaat in de regel naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Elk ziekenhuis heeft een deskundig behandelteam waarin neurologen, MS-verpleegkundige en een revalidatiearts nauw samenwerken. Zo ook het Elkerliek ziekenhuis. De aanvullende ondersteuning wordt verleend door zorgverleners  die actief zijn binnen onze regio.

Contact

Voor meer informatie over het Multiple Sclerose spreekuur en het Regionaal MS Centrum, kunt u contact opnemen met de MS-verpleegkundige. 

De MS-verpleegkundige heeft in de oneven weken op woensdag van 08.15-15.30 uur spreekuur op de polikliniek Neurologie, locatie Helmond. Daarnaast in de oneven weken op dinsdag van 10.00 tot 11.45 uur telefonisch spreekuur, uitsluitend via 0492-59 59 54. U kunt vragen naar toestel 6199. U kunt de MS-verpleegkundige ook mailen. Het e-mailadres is: ahwjm.snoeijen@elkerliek.nl 

Op de dagen dat de MS-verpleegkundige niet aanwezig is, kunt u terecht bij de polikliniek Neurologie.

Specialisten

Bos, mevrouw drs. M.M.

Neuroloog

Hazegh Nikroo-Snoeijen, mevrouw A.H.W.J.M.

MS-verpleegkundige