Parkinsonzorg HelmondWat is Parkinsonzorg Helmond?

Parkinsonzorg Helmond bestaat uit een actief team van zorgverleners betrokken bij de zorg rondom patiënten met de ziekte van Parkinson. De spil binnen het team is de parkinsonverpleegkundige.

Parkinsonzorg Helmond staat voor duidelijke en constant hoogwaardige zorg voor onze patiënten. Door regelmatige scholing en gestructureerd overleg, zowel onderling als met therapeuten aangesloten bij het parkinsonnet uit onze regio, zijn wij een betrouwbare partner voor onze patiënten en hun omgeving.

Patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen bij ons terecht voor het stellen van de diagnose, instellen en monitoren van de behandeling, begeleiding en specifieke informatie omtrent dit ziektebeeld.

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson werd voor het eerst beschreven in 1871 door Dokter James Parkinson in Engeland. Het is een aandoening aan de hersenen, waarbij bepaalde cellen in de hersenen afsterven, de zogenoemde zwarte kernen (substantia nigra). Deze cellen maken de stof 'dopamine' aan. Dopamine is een neurotransmitter of te wel een boodschapperstof (neuro =zenuw, transmitter = overbrenger). Deze stof is noodzakelijk voor de controle van lichaamsbewegingen, het doorgeven van signalen van de hersenen aan de spieren. De oorzaak van het afsterven van deze hersencellen is onbekend. Lees meer.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Er zijn geen specifieke testen om de ziekte van Parkinson aan te tonen. De neuroloog stelt de diagnose op basis van de klachten en een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Er wordt een MRI scan van de hersenen gemaakt om andere oorzaken van de klachten uit te sluiten. Verder kan een scan gemaakt worden op de afdeling Nucleaire Geneeskunde om de activiteit van dopamine in de hersenen te meten.

Hoe wordt de ziekte van Parkinson behandeld?

De ziekte van Parkinson is niet te genezen maar wel goed te behandelen. De behandeling is  gericht op het verminderen en verlichten van de klachten. Meestal start de behandeling met medicijnen. Daarnaast is voldoende lichaamsbeweging, vaak onder begeleiding van de fysiotherapeut, een belangrijk middel om de klachten zoveel mogelijk te beperken.
In een later stadium, wanneer medicijnen niet meer voldoende blijken, kan gekozen worden voor andere behandelmethoden waaronder een hersenoperatie.

Wat kunt u verwachten?

Patiënten die naar het ziekenhuis verwezen zijn, komen eerst bij de neuroloog. Alle neurologen in het Elkerliek ziekenhuis behandelen patiënten met de ziekte van Parkinson. Nadat de ziekte van Parkinson geconstateerd is, coördineert de parkinsonverpleegkundige alle zorg en begeleiding die noodzakelijk is. Vanzelfsprekend blijft u ook onder regelmatige controle van uw neuroloog.
Parkinsonzorg Helmond bestaat uit een team van een gespecialiseerde neuroloog, parkinsonverpleegkundige (verpleegkundig specialist), revalidatie arts, gespecialiseerde fysiotherapeut, logopediste en ergotherapeut.

Parkinsonzorg Helmond werkt volgens de nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Ziekte van Parkinson’ die in november 2010 is gepubliceerd. Onze werkwijze en zorgverlening sluit hierbij aan.

U kunt de patiëntenversie van de richtlijn 'Ziekte van Parkinson' bestellen bij de Parkinson Vereniging voor € 2.- Bel of mail voor meer informatie: 030-6561369 of neem contact op via info@parkinson-vereniging.nl  

Dagkliniek Parkinsonzorg Helmond

Soms ontstaan er problemen op meerdere gebieden en zullen we de patiënt uitnodigen voor onze Dagkliniek Parkinsonzorg Helmond. In één dag wordt de patient, bij voorkeur samen met partner of verzorger, gezien door ons team om de problemen te inventariseren. Dezelfde dag vergadert het team en volgt aan het einde van de dag een gesprek met de patiënt waarin een plan van aanpak wordt besproken en opgestart.

Contact

Van maandag t/m donderdag kunt u contact opnemen met de Parkinsonverpleegkundige via de polikliniek Neurologie. U kunt de Parkinsonverpleegkundige ook mailen via h.tulp@elkerliek.nl

Specialisten

Grooters, de heer drs. G.S.

Neuroloog

Berkvens, mevrouw Msc. E.

Fysiotherapeut

Kat, mevrouw M.

Ergotherapeut

Koningsveld, mevrouw dr. R. van

Neuroloog

Tulp, mevrouw H.

Verpleegkundig specialist neurologie