Longziekten en tuberculoseWat is Longziekten en tuberculose?

Het specialisme houdt zich bezig met de opsporing en behandeling van longziekten. In Nederland behandelen longartsen niet alleen longziekten, maar ook tuberculose. Deze ziekte wordt apart genoemd omdat dit strikt genomen geen longziekte is. De verwachting is dat door de vergrijzing het aantal mensen met longziekten de komende jaren toeneemt.

Wat kunt u verwachten?

De specialisten van Longziekten en tuberculose houden zich bezig met onderzoek, behandeling en preventie van longaandoeningen. U kunt hierbij denken aan astma en COPD (longemfyseem en bronchitis), maar ook aan infecties zoals longontsteking en tuberculose. Ook een klaplong en sarcoidose zijn veel voorkomende longaandoeningen. Verder is het behandelen en het begeleiden van longkankerpatiënten een groot onderdeel van het specialisme. Tevens vindt er ook slaaponderzoek plaats bij patiënten met verdenking slaapapneu (OSAS). Daarnaast valt ook de behandeling van tuberculose onder de verantwoording van de longarts.

Samenwerking buiten het ziekenhuis

Het specialisme Longziekten en tuberculose van het Elkerliek ziekenhuis werkt op verschillende terreinen samen met externe centra. Er wordt samengewerkt met het ARTI (radio therapeutisch instituut) te Eindhoven, er vindt overleg plaats met het UMC St. Radboud ziekenhuis voor verwijzing oncologische longchirurgie en als extra kwaliteit monitoring voor patiënten met longkanker door middel van oncologie bespreking (videoconference). Daarnaast is er op het gebied van longrevalidatie een nauwe samenwerking met CIRO Horn voor zowel klinische als poliklinische longrevalidatie.

Specialisten

Clappers-Gielen, mevrouw drs. G.A.L.

Longarts

Grimbergen - Thissen, mevrouw drs. I. van

longarts

Lam-Wong, mevrouw dr. W.Y.

Longarts en arts palliatieve zorg

Otto-Minasian, mevrouw dr. A.

Longarts

Groningen- Vos, mevrouw drs. H van

Longarts

Dambacher, de heer drs. R.F.J.

Longarts

Grutterink-van Loon, mevrouw W.W.A.J.

Physician assistant

Dooren-Spierings, mevrouw S. van

Gespecialiseerd longverpleegkundige

Sinten, mevrouw L. van

Verpleegkundig specialist

Elbersen, mevrouw D.

Longcare en COPD verpleegkundige

Boomen, mevrouw W. van den

Longcare verpleegkundige

Huveneers, mevrouw M.

Verpleegkundig Specialist i.o.

Polikliniek Longziekten en tuberculose

De longartsen houden spreekuur in Helmond, Deurne en Gemert. Volg in het ziekenhuis de borden ‘longartsen’. Het spreekuur vindt uitsluitend plaats volgens afspraak. U kunt zelf een afspraak maken.

Locatie:
Helmond

Telefoon:
Helmond: 0492-595953 (ook voor afspraken in Gemert)
Deurne: 0493-328913

Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur