KindergeneeskundeWat is kindergeneeskunde?

Binnen het specialisme kindergeneeskunde staat de beste behandeling van én de zorg voor uw kind centraal. De acht kinderartsen van het Elkerliek ziekenhuis zien alle kinderen: van de allerkleinsten tot aan jongeren. Zij zijn allemaal werkzaam als algemeen kinderarts. Daarnaast hebben zij allen een speciale interesse in een deelgebied van de kindergeneeskunde. De aandachtsgebieden zijn: 

 • Pulmonologie (longziekten)
 • Allergologie
 • Neonatologie (zorg op Centrum voor Geboorte en Gezin)
 • Kinderendocrinologie (hormoonstoornissen en diabetes)
 • Kinderneurologie
 • Kindergastro-enterologie (maag- darm- en leverziekten)
 • Kindercardiologie (aandoeningen aan het hart)
 • Infectieziekten en immunologie (afweerstoornissen)
 • Kinderoncologie
 • Acute pediatrie (opvang van ernstig zieke kinderen)

Door met andere specialismen, zoals oogheelkunde, logopedie, diëtetiek, psychologie en fysiotherapie, multidisciplinair samen te werken in speciale teams, zorgen de kinderartsen ervoor dat uw kind zo goed mogelijk geholpen wordt.
Voorbeelden zijn het Kinderdiabetesteam, en het Downsyndroom team kinderen.

Er zijn nauwe banden met diverse academische ziekenhuizen en andere specialistische instellingen. Voor sommige aandoeningen, onderzoeken en behandelingen kunnen we, indien nodig, uw kind hiernaar verwijzen.
In het Elkerliek ziekenhuis worden gezamenlijke spreekuren gehouden door een aantal specialisten, zoals:

 • Kindercardioloog
 • Kinderneuroloog
 • Kinderrevalidatiearts

De kinderarts zal uw kind en u, indien nodig, naar zo'n spreekuur verwijzen. Zo voorzien we uw kind altijd van de beste zorg en behandeling.

Kinderen zijn nog volop in ontwikkeling. Daarom ziet de behandeling van een kind of jongere er vaak anders uit dan de behandeling van een volwassene. De kinderartsen van het Elkerliek ziekenhuis vinden het erg belangrijk om, naast het bieden van de beste zorg, ook oog te hebben voor meer dan alleen het ziektebeeld van uw kind. Ze hebben daarom korte lijnen met andere specialisten, zoals de kinderpsycholoog, de kinderfysiotherapeut en het maatschappelijk werk. Hoe zit uw kind in zijn vel? Welke impact heeft de ziekte op uw kind, u en uw familie? Gaat het goed op school? Kortom, er is volop aandacht voor de samenhang tussen psychisch, sociaal en fysiek functioneren en welbevinden van uw kind. 

Wat kunt u verwachten?

Uw kind wordt door een huisarts of specialist doorverwezen naar het Elkerliek ziekenhuis en door één van onze acht kinderartsen behandeld. De behandelingen en onderzoeken vinden zoveel mogelijk poliklinisch plaats, zodat uw kind zoveel mogelijk in zijn of haar eigen omgeving kan blijven.

Als uw kind toch opgenomen moet worden, komt hij of zij op de afdeling Kind & Jeugd. Daar ligt uw kind met leeftijdsgenoten op de afdeling en kunt u uw kind zo vaak als u wilt bezoeken. De polikliniek kindergeneeskunde en de afdeling Kind & Jeugd liggen naast elkaar en zijn volledig op kinderen en hun ouders ingericht.
Op de speciale kinderwebsite kunt u samen met uw kind al meer zien en te weten komen over de polikliniek kindergeneeskunde en de afdeling Kind & Jeugd.

Specialisten

Camp, mevrouw drs. C.M.M. van den

Kinderarts

Weiden, mevrouw drs. S. van der

Kinderarts

Sprang, mevrouw drs. N.

Kinderarts

Wigman, mevrouw drs. F.I.C.

Kinderarts

Boekhorst, mevrouw drs. J.

Kinderarts

Bos, mevrouw drs. R.F.

Kinderarts

Breukels, mevrouw dr. M.A.

Kinderarts - Allergologisch expert

Brouwer, de heer drs. H.G.F.

Kinderarts

Faber, mevrouw drs. M.R.

Kinderarts

Hurkx, de heer drs. G.A.P.T.

Kinderarts

Geven, mevrouw P.A.M.

Verpleegkundig Specialist Neonatologie

Smits, mevrouw E.A.M.

Verpleegkundig specialist Neonatologie

Janssen, de heer P.G.J.

Stafmedewerker Pediatrie

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als de medicijnen van mijn kind bijna op zijn?
Bel op tijd (minstens 3 dagen van tevoren) voor een herhaal recept; wij kunnen niet beloven dit dezelfde dag door uw specialist geschreven wordt. Wanneer u niet meer terug hoeft te komen (behandeling is afgesloten), dan hoeft u niet via de kindergeneeskunde een nieuw recept te vragen. Een vervolg-recept kan rechtstreeks bij de huisarts gevraagd worden.

Hoe zit het precies met de medicatie van mijn kind?
Voor vragen over medicatie kunt u altijd terecht bij uw apotheek. Zij hebben inzage in alle medicijnen die er voorgeschreven worden en kunnen u daarom voorzien van de beste informatie.

Hoe zit het met de onderzoeken die mijn kind moet ondergaan?
Hiervoor hoeft u niet naar de kinderpoli te bellen, de afdeling waar het onderzoek gebeurt, kan al uw vragen beantwoorden. Ook kunt u veel informatie vinden op onze website.

Ik heb een vraag over mijn afspraak?
U ontvangt 3 werkdagen voor de afspraak een SMS waarin de tijd en de locatie waar u verwacht wordt, vermeld staan. Mocht u geen SMS ontvangen hebben, geef dit dan bij uw bezoek even door aan de assistente. Zij controleert dan of wij het juiste 06 nummer hebben.

 

Polikliniek Kind & Jeugd

De kinderartsen houden op afspraak spreekuren op de locaties Helmond, Deurne en Gemert.

Afspraak maken

De afspraaknummers zijn:
Deurne:    0493-32 89 15
Helmond:  0492-59 59 55 (ook voor afspraken polikliniek Gemert)

De tijden waarop een afspraak gemaakt kan worden zijn:
maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur