Denk aan uw actueel medicatie overzicht!Uw zorgverleners zoals uw huisarts, specialist en apotheek hebben elk een eigen dossier over uw gezondheid (klachten, behandelingen, medicijnen). Het is dan ook van belang dat zorgverleners die u behandelen, uw medicatiegegevens altijd kunnen inzien. Het inzien van medicatiegegevens gebeurt via een beveiligd systeem: het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP  is het mogelijk voor het ziekenhuis om medicatiegegevens (beschikbaar gesteld door andere zorgverleners) elektronisch in te zien. Uiteraard hebben de verschillende zorgverleners uw toestemming nodig om medicatiegegevens aan elkaar beschikbaar te mogen stellen. Deze procedure heet OPT-in. Als u toestemming heeft gegeven aan uw huisarts en/of uw apotheker, kan het zijn dat wij in de toekomst uw medicatiegegevens raadplegen tijdens een bezoek of opname in het Elkerliek ziekenhuis. Voor meer informatie over het LSP, klik hier. Op dit moment kunnen we nog niet elektronisch uw medicatiegegevens inzien via het LSP.

Let op: Om u goede zorg te kunnen leveren is het voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u om uw actueel medicatie overzicht (AMO) mee te nemen naar elke afspraak in het ziekenhuis. U kunt dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek. Zonder een AMO is de beschikbare informatie voor de arts beperkt waardoor het leveren van de juiste zorg niet kan worden gegarandeerd.

Op dit moment is het voor het Elkerliek Ziekenhuis systeemtechnisch tevens nog niet mogelijk om gegevens te delen via het LSP. Daarom kunnen we medicatiegegevens van onze patiënten nog niet beschikbaar stellen voor andere zorgverleners. In eerste instantie zal het ziekenhuis dan ook alleen gegevens inzien bij andere zorgverleners. Zodra de functionaliteit van het delen van gegevens door de leverancier mogelijk is gemaakt zal het ziekenhuis ook van start gaan met het delen van medicatiegegevens. Voorafgaand hieraan zal aan alle patiënten om toestemming (OPT-in) worden gevraagd.