ZelfmeetteamBegeleiding bij zelfmeten en zelfdoseren

Binnen de Trombosedienst van het Elkerliek ziekenhuis is het ‘zelfmeetteam’ opgezet. Dit team bestaat uit een aantal medewerkers die zich specifiek bezig houden met alle aspecten van het zelfmeten met de INRange. Zij begeleiden de cliënten  tijdens het traject zelfcontrole en zelfmanagement, dit in nauwe samenwerking met de medisch leider van de trombosedienst (een internist).

Bereikbaarheid

Voor het doorgeven van uw INR waarden en doseerschema’s gebruikt u Tropaz.
Heeft u mededelingen en/of vragen? Klik in Tropaz op het tabblad ‘Berichten’ om ons te bereiken.
Heeft u onverhoopt problemen met het werken in Tropaz? Stuur ons dan een email naar trombosedienst@elkerliek.nl of bel tijdens kantooruren: 0492-595973.