TrombosedienstInloggen Tropaz

Wat is de Trombosedienst?

De trombosedienst van het Elkerliek ziekenhuis begeleidt patiënten die behandeld worden met een bepaald type antistollingsmedicijn, namelijk de vitamine K-remmers. Voorbeelden van vitamine K-remmers zijn acenocoumarol en fenprocoumon. U krijgt deze middelen als u een verhoogd risico heeft op het krijgen van trombose (bloedstolsel), of indien u onlangs een trombose of embolie heeft gehad.

De trombosedienst draagt zorg voor het doseren van de vitamine K-remmers. Met vragen of problemen rondom de behandeling met de vitamine K-remmers kunt u altijd bij de trombosedienst terecht. 

Wist u dat naast de bloedafname op de priklocaties of het thuis prikken, u ook de mogelijkheid heeft om zelf uw INR te prikken. Bekijk voor meer informatie de pagina zelfcontrole en zelfmanagement.

Wat is trombose?

Dat ons bloed kan stollen is meestal heel nuttig. Als u door een wondje bloed verliest, zorgt bloedstolling ervoor dat het bloeden ophoudt. Maar soms stolt ons bloed zomaar, zonder dat er sprake is van bloedverlies. Artsen spreken dan van een trombose. Trombose is gevaarlijk omdat het de bloeddoorstroming belemmert. Ook kan een stolsel losschieten van de bloedvatwand en door de bloedstroom worden meegevoerd. Zo’n losgeschoten stolsel heet een embolie en kan verderop in de bloedsomloop een bloedvat geheel of gedeeltelijk afsluiten. Dit kan leiden tot allerlei ernstige ziektebeelden, zoals een longembolie, herseninfarct of hartinfarct. Trombose ontstaat dus doordat in uw lichaam op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats bloedstolling plaatsvindt.

Waarom krijgt u antistollingstabletten?

Uw specialist of huisarts heeft u een behandeling met antistollingsmedicijnen voorgeschreven. Hij of zij wil daarmee voorkomen dat uw lichaam een levensgevaarlijk bloedstolsel ontwikkelt, een trombose. Door antistollingstabletten in te nemen, wordt de stolbaarheid van het bloed kunstmatig verminderd, waardoor er binnen de bloedvaten minder kans is op ongewenste stolling (trombose).

Welke antistollingsmedicijnen zijn er?

We kunnen 4 hoofdgroepen antistollingsmedicijnen onderscheiden:

  1. Vitamine K-remmers
  2. 'Spuitjes' ofwel laagmoleculair gewichtsheparines
  3. Bloedplaatjes-remmers
  4. DOACs

Wat betekent de INR uitslag voor u?

INR is een afkorting van het Engelse begrip International Normalized Ratio. Een INR-waarde geeft weer hoe snel uw bloed stolt. Het is belangrijk om geregeld uw INR-waarde te meten. Zo kan  het effect van de behandeling gecontroleerd worden. Werken de middelen te zwak of juist te sterk, dan kan de trombosedienst dit bijsturen door u meer of minder tabletten voor te schrijven. Wanneer u vitamine K-remmers gaat slikken, zal  uw INR-waarde hoger worden. Dit betekent dat uw bloed langzamer gaat stollen waardoor uw tromboserisico afneemt. De INR-waarde moet ook weer niet te hoog worden want dan heeft u meer kans op bloedingen. Uw INR-waarde moet zich het liefst in een bepaalde marge bevinden waarbinnen uw kans op trombose en kans op bloedingen zo klein mogelijk is. Dit noemen we het INR-streefgebied. Uw behandelend arts stelt dit streefgebied vast. Het INR-streefgebied is afhankelijk van de reden waarom u antistollingsmedicijnen gebruikt.

Hoge kwaliteit van zorg

De Trombosedienst Elkerliek Helmond is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT). De Trombosedienst is geaccrediteerd volgens het kwaliteitssysteem van de FNT.

Het Elkerliek ziekenhuis heeft bij de Raad Van Accreditatie de accreditatie voor ISO15189 (accreditatienummer M062) behaald en houdt dit actueel door regelmatige herbeoordelingen. Dit keurmerk is een bekroning op ons werk en een bevestiging dat u bij ons op goede zorg kunt rekenen.

Contact

U kunt de Trombosedienst bereiken via:

T 0492-595973
E trombosedienst@elkerliek.nl