Kosten en voorwaarden zelfcontrole en zelfmanagementKosten

Zelfcontrole en zelfmanagement zit in het basispakket van de ziektekostenverzekering.        De kosten van de training, het INRange apparaat en de meetstrips, worden door de zorgverzekering vergoed op voorwaarde dat u zich aan de afspraken met de trombosedienst houdt. Naast eenmalige kosten á ca. €500 wordt jaarlijks ca. €1000 gedeclareerd.
De vergoeding van de training, de begeleiding en de meetstrips zijn verschillend per zorgverzekeraar. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren naar uw kosten.

U moet er wel rekening mee houden dat de kosten ten laste komen van het eigen risico van de zorgverzekering. Het INRange apparaat krijgt u in bruikleen. Dit, evenals de andere afspraken, worden in overeenkomsten met de trombosedienst vastgelegd.

Voorwaarden

  • U bent in  het bezit van een computer (en internet)
  • Indien u zich wilt aanmelden voor de training dan kunt u telefonisch of via de email (trombosedienst@elkerliek.nl) contact op nemen met de trombosedienst.