StoptoberStoptober: 28 dagen niet roken in oktober!

Ieder jaar wordt stoptober georganiseerd, om mensen te helpen om te stoppen met roken, in ieder geval 28 dagen maar misschien wel definitief. Zie hiervoor ook www.stoptober.nl.
Als je een operatie moet ondergaan en je rookt, loop je meer risico’s dan dat je niet rookt. Hieronder een aantal ‘wist-je-dat-jes’.

Wist je dat…

 • …de kans op complicaties groter is tijdens en na de operatie als je rookt?
 • …de wond minder goed geneest als je rookt?
 • …botgenezing wordt vertraagd als je rookt?
 • …er een verminderde zuurstoftoevoer is en dus een grotere kans op infectie?
 • …rokers gemiddeld twee dagen langer in het ziekenhuis liggen? Bij een infectie kan dat zelfs enkele weken langer zijn.
 • …er bij een orthopedische operatie een verhoogde kans is dat een prothese, plaatje, pinnen of schroeven los gaan zitten en soms verwijderd moeten worden?
 • …er bij rokers meer slijmvorming is in de luchtwegen?
 • …er een verhoogde aanmaak van maagzuur is bij rokers? Dit kan tijdens de operatie lijden tot misselijkheid en braken.
 • …rokers een verhoogde kans hebben op een urineweginfectie?
 • …er een verhoogde kans is bij rokers op acute verwardheid na een operatie (delier)?
 • …problemen met het hart en organen in de buik meer voorkomen bij rokers.


Stoppen met roken heeft nog meer voordelen!

 • Na 20 minuten is je bloeddruk en hartritme weer normaal.
 • Na 8 uur is het zuurstofgehalte in je bloed weer normaal.
 • Na 1 dag is de koolmonoxide uit je lichaam en beginnen je longen het slijm en andere afvalstoffen van sigarettenrook te verwijderen.
 • Na 2 dagen heb je meer smaak en ruik je beter.
 • Na 3 dagen adem je gemakkelijker. Je krijgt meer energie.
 • Na 2 tot 12 weken is de doorbloeding verbeterd. Hierdoor kun je je gemakkelijker bewegen.
 • Na 3 tot 9 maanden hoest je minder en heb je minder ademhalingsproblemen.
 • Als je 15 sigaretten per dag rookt, bespaar je € 1500,- per jaar.


Vergoeding

Het ‘stoppen met roken-programma’ zit vaak in het basispakket van je zorgverzekering. Informeer daarom bij je zorgverzekering over vergoedingen voor stoppen met roken in je persoonlijke situatie.

Zie ook