logo

Radiofrequente Ablatie (RFA)van de schildklierInleiding

Binnenkort wordt u behandeld voor een goedaardige zwelling in de schildklier, een zogenaamde schildkliernodus. U wordt behandeld met behulp van radiofrequente ablatie (RFA). Uw internist/endocrinoloog heeft u hierover tijdens uw bezoek aan de polikliniek geïnformeerd. In deze folder leest u meer over de behandeling.

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is het verschrompelen van de zwelling zodat het volume van de zwelling minder wordt. Indien het bij u gaat om een zogenaamde hyperfunctionerende nodus is het doel dat de nodus inactief wordt gemaakt zodat de functie van de schildklier zal herstellen. 

Voorbereiding thuis

U moet voor deze behandeling nuchter zijn, dat betekent dat u niets mag eten en drinken en niet mag roken.

Wanneer u na 13.00 uur wordt opgenomen, mag u ’s ochtends nog een licht ontbijt (2 sneetjes brood of  beschuit met jam/kipfilet).

Medicijnen
Als u antistollingsmedicijnen/bloedverdunners (bijvoorbeeld Ascal, Sintrom, Pradaxa, Xarelto of Eliquis) gebruikt, bespreekt de internist/endocrinoloog met u of en wanneer u deze medicijnen tijdelijk moet stoppen.

Soms is het nodig om voorafgaand aan de behandeling bloed af te nemen voor een bloedstollingsonderzoek om te kijken of de behandeling veilig kan worden uitgevoerd.

Alle andere medicijnen mag u gewoon gebruiken.

Metalen voorwerpen
Heeft u metalen voorwerpen in uw lichaam (bijvoorbeeld een knie-of heupprothese, stent, pacemaker, ICD, neurostimulator, insulinepomp of cochleair implant) meldt dit dan bij uw behandelend specialist. Er moet dan een andere naald worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap en borstvoeding zijn geen belemmering voor deze behandeling. 

Opname

Voor deze behandeling wordt u vier à vijf uur opgenomen op de dagverpleging. De afdeling Opname & Planning informeert u waar en hoe laat u wordt verwacht. 

Op de afdeling

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de verpleegafdeling. De verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling en bereidt u voor op de behandeling. Er wordt gecontroleerd of alle afspraken met betrekking tot de antistollingsmedicijnen zijn uitgevoerd. 

Voorafgaand aan de behandeling krijgt u een tablet oxazepam en twee tabletten paracetamol. Dit heeft een kalmerende en ontspannende werking. Als u zwanger bent is inname van oxazepam niet verstandig. Het onderzoek wordt dan zonder oxazepam gedaan. U trekt uw kleding uit en krijgt een speciaal jasje aan. Onderkleding, hemd en BH moet uit, uw ondergoed mag u aanhouden. U wordt in bed naar de afdeling Radiologie gebracht.

RFA behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoektafel met het hoofd iets achterover. Op elk been wordt een aardingssticker (een soort grote 'plakker') geplakt. Met behulp van echografie bepaalt de radioloog de exacte plaats van de zwelling in uw schildklier. De huid rondom de prikplek wordt goed schoongemaakt en daarna afgedekt met een steriele doek.  

De interventie-radioloog spuit een plaatselijk verdovingsmiddel in en prikt vervolgens de zwelling aan met een speciale naald. Doordat de punt van deze naald telkens even kort wordt verwarmd, gaan de cellen van de schildkliernodus stuk en zal de nodus geleidelijk gaan verschrompelen. 

Tijdens de behandeling controleert de interventie-radioloog hoe het met u gaat. Aan het einde van de behandeling wordt de naald verwijderd en wordt de punctieplek afgedekt met een pleister. Om een nabloeding te voorkomen vragen wij u om een half uur met een platte hand en gestrekte vingers op de prikplek te drukken. De interventie-radioloog legt u uit hoe u dit moet doen.

Duur behandeling

Afhankelijk van de grootte van de zwelling duurt de behandeling 30 - 60 minuten.

Nazorg

Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling en voert de verpleegkundige controles bij u uit en geeft zo nodig pijnstilling. U krijgt op de afdeling een coldpack aangeboden om de punctieplaats te koelen. 

De interventie-radioloog die de behandeling heeft uitgevoerd komt enkele uren na de behandeling persoonlijk bij u langs en bepaalt of u naar huis mag gaan. 

Naar huis

U mag u niet zelf naar huis rijden omdat de oxazepam uw reactievermogen kan verminderen. Om die reden mag u ook geen machines bedienen. 

Leefregels thuis

  • Gebruik op de dag van de behandeling na afloop geen alcohol, omdat dit de kans op een nabloeding vergroot.
  • Doe de eerste twee dagen na de punctie rustig aan, dat betekent dat u niet moet sporten of zwaar tillen.
  • Wij raden het af om de prikplek te masseren.
  • De pleister mag u na 24 uur verwijderen.

Op de plaats van de punctie kan een blauwe plek ontstaan. Dit is normaal.

Belangrijk

Neemt u direct contact met ons op als u thuis:

  • een grote bloeduitstorting krijgt;
  • ernstige pijn krijgt;
  • duizelig wordt;
  • de zwelling rood en warm wordt;
  • u zich niet goed voelt en u het vermoeden heeft dat dit met de behandeling te maken heeft.

Tijdens kantooruren kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Radiologie, telefoonnummer 0492 – 59 56 04. Bel buiten kantooruren met de Spoedeisende hulp, telefoonnummer 0492 – 59 55 71. 

Controleafspraak

Na een week heeft u een controleafspraak bij de internist/endocrinoloog. Om de functie van de schildklier te controleren wordt er verder elke drie maanden tot een jaar bloed afgenomen en een echo gemaakt.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Interne geneeskunde, telefoonnummer 0492 – 59 59 59.

Contact


Polikliniek Interne geneeskunde

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19

Radiologie

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 56 04

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71


© 2023 Elkerliek ziekenhuis
INT-48769
Laatst bewerkt: 1-2-2024