logo

Insuline Tolerantie TestInleiding

U wordt binnenkort op de afdeling Dagbehandeling opgenomen voor een Insuline Tolerantie Test (ITT). Dit is een onderzoek naar de werking van de hypofyse. In deze folder leest u meer over dit onderzoek en de voorbereiding hiervan. 

Hypofyse

De hypofyse is een hormoonklier in de hersenen. Deze klier maakt verschillende hormonen aan, waaronder het groeihormoon en het hormoon ACTH. Het groeihormoon is van belang om organen en weefsels van volwassenen in een goede conditie te houden. Door een ziekte van de hypofyse, of in de buurt van de hypofyse, kan de aanmaak van groeihormoon verstoord zijn.   

Het hormoon ACTH zorgt ervoor dat de bijnier meer van het hormoon cortisol gaat maken. Cortisol is belangrijk voor meerdere processen in het lichaam waaronder:

 • het waak-slaapritme; 
 • de spijsvertering;
 • het immuunsysteem;
 • de verwerking van stress. 

Bij een ITT wordt nagegaan of het lichaam in staat is te reageren op het tijdelijk verlagen van het suikergehalte in het bloed. Dit gebeurt door het toedienen van insuline. Insuline is een hormoon dat de bloedsuikerspiegel verlaagt. Onder normale omstandigheden reageert het lichaam hierop met een stijging van het cortisol en het groeihormoon.  

Voorbereiding thuis

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u de avond voor het onderzoek vanaf 22.00 uur niet mag eten, drinken en roken.

Medicatie

Uw behandelend arts bespreekt met u of u tijdelijk moet staken met het innemen van medicijnen. 

 • Hydrocortison: 24 uur van te voren stoppen. 
 • Het gebruik van Dexamethason of Prednison moet eerder gestopt worden. Dit geeft uw behandelend arts aan.
 • Orale anticonceptie: 6 weken van te voren stoppen.

Wanneer u twijfels heeft over het al dan niet stoppen met medicatie neem dan contact op met uw behandelend arts. 

Dag van het onderzoek

De ochtend van de test mag u nog wel wat water drinken. Wij adviseren u om makkelijk zittende kleding (sportkleding) te dragen. Neem schone kleding mee, omdat u tijdens het onderzoek mogelijk transpireert. Breng eventueel eigen lectuur en/of muziek mee. 

In het ziekenhuis

U meldt zich op de afgesproken datum om 08.15 uur bij de receptie in de centrale hal (begane grond). De receptionist verwijst u naar de betreffende afdeling. Een verpleegkundige vangt u op en maakt u wegwijs op de afdeling.  

Insuline Tolerantie test

Tijdens de test ligt u in een bed. De verpleegkundige brengt in de arm een infuusnaaldje in, waar een infuussysteem aan wordt gekoppeld. Via het infuus wordt insuline toegediend. Voor en na het toedienen van insuline wordt op verschillende tijdstippen bloed afgenomen om de hormoongehaltes te bepalen. Het bloed wordt via het ‘kraantje’ van het infuus afgenomen. 

Duur van het onderzoek 

De ITT test duurt ongeveer 3 uur.  

Na het onderzoek

Na de test kunt u weer eten en drinken en eventueel medicijnen innemen. U krijgt een broodmaaltijd aangeboden. Daarna wordt via een vingerprik uw bloedsuikerspiegel bepaald. Wanneer deze weer normaal is, mag u naar huis. Wel raden wij u aan om onder begeleiding naar huis te gaan.  

Bijwerkingen 

Door de toediening van insuline zal uw bloedsuikerspiegel gaan dalen. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat dit het doel van de test is. Het tijdelijk verlagen van het bloedsuikergehalte veroorzaakt onaangename gevoelens zoals:

 • slaperigheid;
 • geeuwen;
 • transpireren;
 • trillen; 
 • misselijkheid. 

De verpleegkundige zal u dan ook goed in de gaten houden.  

Belangrijk

De test kan niet uitgevoerd worden wanneer u zwanger bent of dit denkt te zijn. Ook als u epilepsie of hartklachten heeft, of kort geleden een hartinfarct heeft doorgemaakt, kan de test in principe ook niet uitgevoerd worden. Bespreek dit met uw behandelend arts.  

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan gerust contact op met uw behandelend arts.

Contact


Polikliniek Interne geneeskunde

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19

Kortverblijf/Dagopname Helmond

Verpleegafdeling 2B    T: 0492 – 59 55 79
Verpleegafdeling 2C    T: 0492 – 59 55 80
Verpleegafdeling 2D    T: 0492 – 59 56 53


© 2024 Elkerliek ziekenhuis
INT-48867
Laatst bewerkt: 1-2-2024