logo

HongerproefInleiding

Uw behandelend specialist heeft met u een hongerproef (vastenproef) afgesproken. In deze folder geven wij u meer informatie over dit onderwerp.

Wat is een hongerproef (vastenproef)

Bij een hongerproef wordt u opgenomen in het ziekenhuis en mag u gedurende maximaal 3 dagen niets eten. Onder normale omstandigheden daalt hierdoor uw bloedsuikerspiegel langzaam tot een bepaald niveau. Als de suikerregulatie in uw lichaam niet goed is, bijvoorbeeld door een overproductie van het hormoon insuline, kan de bloedsuikerspiegel sneller en meer dan normaal gaan dalen. De hongerproef geeft vooral inzicht in de productie van insuline.

Voorbereiding

De arts bespreekt met u welke medicijnen u tijdens de hongerproef niet mag innemen omdat die mogelijk de test kunnen beïnvloeden. 

De proef

Wij verwachten u om 14.00 uur op de afdeling. Daar krijgt u een infuus geprikt in uw arm waar gedurende het onderzoek eventueel bloed uit afgenomen wordt. 

De hongerproef start na het avondeten om 18.00 uur. Vanaf dat moment mag u niet meer eten en alleen water en thee zonder suiker drinken.  

Ieder uur wordt met een vingerprik bloed afgenomen om uw suikerspiegel te meten. Daarnaast wordt er in de komende drie dagen om 08.00, 15.00 en 21.00 uur bloed afgenomen om waarden te controleren. Wanneer uw suikerspiegel te laag is (hypo), wordt er extra bloed afgenomen.

Hoe herkent u een hypo?

Dat merkt u aan:

  • Zweten
  • Trillen
  • Duizeligheid
  • Plotseling wisselend humeur (bijvoorbeeld opeens boos worden) 
  • Ongeconcentreerd zijn
  • Hoofdpijn
  • Moeheid
  • Hongerig zijn

Afronding proef 

De proef stopt als er in het laboratorium een bloedsuiker onder de 2.8 mmol/l is gemeten of als uw bloedsuiker na 72 uur geen enkele keer te laag was. De proef wordt nooit zonder overleg met de internist gestaakt. Bij het stoppen van de proef wordt altijd nog een keer bloed afgenomen. Omdat u onwel kunt worden door een lage glucosewaarde mag u gedurende de hongerproef de afdeling niet verlaten.   

Na de proef

Na het stoppen van de proef mag u weer gewoon eten en drinken en naar huis. De uitslag van de hongerproef ontvangt u via uw behandelend arts op de polikliniek.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan gerust tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Interne geneeskunde: telefoonnummer 0492 – 59 59 59.

Contact


Polikliniek Interne geneeskunde

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19


© 2024 Elkerliek ziekenhuis
INT-53047
Laatst bewerkt: 29-11-2023