logo

FibroScanInleiding

Uw arts heeft met u besproken dat het belangrijk is om te weten of er sprake is van littekenvorming (fibrose) dan wel leververvetting (steatose) van de lever. Dit kan gemeten worden met de FibroScan. De FibroScan helpt uw arts bepalen welke behandeling u eventueel nodig heeft. In deze folder leggen wij u uit wat het onderzoek inhoudt en hoe u zich moet voorbereiden. Het onderzoek wordt gedaan door een arts, Physician Assistant of Verpleegkundig Specialist.

Dag van het onderzoek

Wij adviseren u op tijd te komen in verband met drukte met parkeren, met name tijdens de bezoekuren. Vanuit de centrale hal volgt u de bewegwijzering naar de Endoscopieafdeling/polikliniek Maag,-Darm- en Leverziekten (MDL) op de 4e etage locatie Helmond. U meldt zich aan bij de balie. Uw familielid/begeleiding kan niet aanwezig zijn tijdens het onderzoek. 

Voorbereiding

Ter voorbereiding van de FibroScan mag u drie uur van te voren niets eten. U mag wel water of thee zonder suiker drinken. Als u medicijnen gebruikt dan kunt u deze normaal blijven innemen.              

Het onderzoek

Met de FibroScan wordt de elasticiteit van de lever gemeten. Indien nodig kan er ook meting verricht worden naar de elasticiteit van de milt. De FibroScan is een eenvoudig echo onderzoek. Het apparaat werkt met geluidsgolven. Door de snelheid van deze golf te meten, wordt door de computer gemeten hoe elastisch de lever en/of de milt is. De lever bevindt zich rechts in de bovenbuik, achter de ribben. Voor het onderzoek ontbloot u uw buik. U gaat op uw rug op de onderzoekstafel liggen. De onderzoeker bepaalt de positie en plaatst dan de echokop op de huid, tussen de ribben. Vervolgens wordt er een meting verricht. Dit voelt u als een soort tikje. Dit is niet pijnlijk. De onderzoeker doet daarna nog minimaal tien metingen om een betrouwbare uitslag te krijgen. 

Indien nodig wordt er ook een meting verricht van de milt. De milt bevindt zich in de linker bovenhelft van de buik. Voor de meting van de milt wordt dit gedeelte eerst ontbloot en dient u licht op uw rechterzij te gaan liggen. Met echo onderzoek wordt de milt eerst opgezocht en wordt de plaats bepaald. Als er een juiste positie is, wordt er een meting gedaan. Voor een betrouwbaar uitslag zijn er 10 metingen nodig. Het milt onderzoek is qua gevoel vergelijkbaar met het onderzoek van de lever.

Een FibroScan lukt niet altijd bij iedereen. Het onderzoek is minder goed uit te voeren bij patiënten met overgewicht en patiënten met veel vocht in de buik. 

De uitslag van de scan wordt besproken door de aanvragende specialist of uw behandelend specialist.              

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 20 tot 30 minuten. 

Na het onderzoek

U kunt na het onderzoek direct naar huis en u mag weer gewoon eten.  

Verhinderd

Mocht u, om welke reden ook, verhinderd zijn, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de Endoscopieafdeling.  

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Endoscopieafdeling, 0492 – 59 59 79 of
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL), 0492 – 59 59 59.

Contact

 

Endoscopieafdeling

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 79

Polikliniek Interne geneeskunde/MDL

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71


© 2024 Elkerliek ziekenhuis
END-52238
Laatst bewerkt: 10-1-2024