logo

Echo-bronchoscopieU wordt verwacht op de Endoscopieafdeling
op: ________________________________________
datum: _____________________________________
om: ____________________________________ uur
arts: _______________________________________

Let op: voor dit onderzoek moet u nuchter zijn en/of geldt een dieetadvies.

Inleiding

Binnenkort heeft u een afspraak voor een echo-bronchoscopie (EBUS). Dit is een onderzoek, waarbij de longarts met een flexibele slang (endoscoop) via de luchtpijp echobeelden maakt van lymfeklieren die rondom de luchtwegen en tussen de longen liggen. Deze slang wordt via de mond in de luchtpijp geschoven. Als het nodig is, wordt via de echo-bronchoscoop weefsel uit de lymfeklieren gehaald. Dit gebeurt met een dunne naald en is pijnloos. Als de arts voldoende weefsel heeft dan is het onderzoek klaar. 

Nuchter

Voor dit onderzoek moet u nuchter blijven, dit houdt in dat u niets mag eten en drinken en dat u niet mag roken.

Onderzoek ’s ochtends
De avond voor het onderzoek moet u vanaf 24.00 uur nuchter blijven. 

Onderzoek ’s middags
Mocht het onderzoek in de middag plaatsvinden dan mag u in de ochtend nog een licht ontbijt nuttigen. Vanaf 07.00 uur moet u nuchter zijn.

Medicatie

 • Als u enige vorm van bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit doorgeven aan de verwijzend specialist. Eventueel moet het gebruik van deze medicatie voor het onderzoek tijdelijk worden gestaakt.
 • Gebruikt u bloedverdunners waarvoor bloed geprikt moet worden, neem dan voorafgaand aan het onderzoek contact op met de Trombosedienst. Het is belangrijk dat u aan hen doorgeeft dat u dit onderzoek moet ondergaan. Dit in verband met herstarten van de medicatie na het onderzoek. Ook moet u bij het gebruik van deze medicatie een uur voor het onderzoek bloed laten prikken om de stolling van het bloed te laten bepalen. Dit moet tijdens de poliafspraak voorafgaand het onderzoek afgesproken worden.
 • Eventuele inhalatiemedicatie (pufjes) moet u wel blijven gebruiken.
 • Wanneer u diabetes, suikerziekte, heeft en insuline spuit neemt u een paar dagen voor het onderzoek contact op met uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige. Die  kijkt  met u of er iets aangepast moet worden met betrekking tot de medicatie in verband met het nuchter zijn. 
 • Alle andere medicijnen mag u tot het moment dat u nuchter moet blijven gewoon innemen.

Dag van het onderzoek

Zorg dat u op tijd aanwezig bent; houd er rekening mee dat er regelmatig parkeerproblemen zijn, met name tijdens de bezoekuren. Vanuit de centrale hal volgt u de bewegwijzering naar de Endoscopieafdeling (4e verdieping) en meldt u zich aan de balie. De longarts heeft met u besproken dat u een sedatie krijgt. Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn. Aan de balie krijgt u het nazorgformulier Endoscopie. Op dit formulier wordt het telefoonnummer genoteerd van de contactpersoon die u op komt halen na het uitslapen. U mag namelijk niet alleen naar huis. Uw familielid/begeleider kan niet aanwezig zijn tijdens het onderzoek en op de uitslaapkamer. Omdat er op meerdere kamers onderzoeken worden gedaan, wordt u mogelijk niet op volgorde van binnenkomst geholpen. Het kan zijn dat u langer moet wachten dan voor u wenselijk is. 

Het onderzoek

De endoscopieverpleegkundige bereidt u voor op het onderzoek. Als u een kunstgebit heeft moet dit worden uitgedaan. Uw keel wordt verdoofd door middel van een verdovende spray. Deze verdoving kan een wat onaangename smaak hebben. U kunt wat moeilijker praten en slikken, het lijkt of u een dikkere keel krijgt. Net voor het onderzoek wordt uw keel nog wat extra verdoofd met een spray. De bloeddruk, pols en saturatie (zuurstofgehalte in het bloed) worden gemeten en eventueel wordt u aangesloten op een monitor. De sedatie wordt gegeven via een infuusnaaldje. U wordt gevraagd op uw rug op de onderzoekstafel te gaan liggen, met uw hoofd iets achterover. U krijgt een bijtring tussen de tanden. Deze zit met een bandje op uw hoofd. De arts brengt de bronchoscoop via uw mond in de luchtwegen. Na het inbrengen van de bronchoscoop zoekt de arts, via het echobeeld, de lymfeklier op waar het weefsel wordt weggehaald. De luchtwegen worden door de bronchoscoop niet afgesloten. U kunt blijven ademen door de mond of neus. 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. Na het onderzoek bent u nog ongeveer een uur in het ziekenhuis. U bent dus ongeveer 2 uur in het ziekenhuis. 

Uitslag

Er is of wordt met u een afspraak gemaakt voor de uitslag. De verrichtingen/bijzonderheden van het onderzoek worden beschreven op het nazorgformulier Endoscopie. 

Nazorg

De sedatie die u krijgt toegediend, veroorzaakt na het onderzoek nog enige sufheid en vergeetachtigheid. U moet na het onderzoek nog even uitslapen. U wordt in bed naar de Dagverpleging Endoscopie gebracht. De verpleegkundige daar voert de nodige controles bij u uit en neemt contact op met uw contactpersoon om de tijd van ontslag door te geven. Tot 1,5 uur na het onderzoek moet u nuchter blijven. Daarna mag u weer proberen water te drinken. Als dit goed gaat, zonder dat u zich verslikt, kunt u voorzichtig wat gaan eten. 

Mogelijke klachten na het onderzoek:

 • Bloed ophoesten; dit komt door het onderzoek, u hoeft zich daarover geen zorgen te maken.
 • Er kan koorts optreden, hiervoor kunt u paracetamol innemen.
 • Kortademig en meer hoesten, deze klachten verdwijnen na een paar uur.
 • Een pijnlijke keel, dit verdwijnt vanzelf.

Het is normaal dat u zich nog wat suf en slaperig voelt na het uitslapen. U mag daarom alleen onder begeleiding naar huis. Tot de ochtend na het onderzoek mag u zelf niet actief deelnemen aan het verkeer. Ook kunt u beter geen belangrijke beslissingen nemen op de dag van het onderzoek. 

Risico’s en complicaties

Een echo bronchoscopie, EBUS, is over het algemeen een veilig onderzoek, waarbij complicaties zelden voorkomen. Is er bij u een punctie gedaan, dan is er een kleine kans op een bloeding. Vooral bij chronische longaandoeningen kan er soms benauwdheid of een stevige hoest optreden. 

Wanneer moet u contact opnemen

Het is belangrijk dat u contact opneemt met onderstaande klachten:

 • Veel bloed opgeven
 • Koorts hoger dan 38.5 graden
 • Toenemende benauwdheidsklachten

Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek Longgeneeskunde; 0492-59 59 53 of de Endoscopieafdeling, 0492-59 59 79. Buiten kantooruren neemt u contact op met de Spoedeisende hulp, 0492-59 55 71. Deze telefoonnummers staan ook genoteerd op het nazorgformulier Endoscopie. 

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde of de Endoscopieafdeling. Bij dringende vragen na het onderzoek, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de Spoedeisende hulp.

Verhinderd 

Mocht u, om welke reden ook, verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de Endoscopieafdeling. 

Contact

 

Endoscopieafdeling

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 79

Polikliniek Longgeneeskunde

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 53

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 13

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71


© 2024 Elkerliek ziekenhuis
END-51972
Laatst bewerkt: 10-1-2024