logo

Diabetes en nuchter zijn - Richtlijnen tablettenInleiding

U heeft diabetes mellitus en gebruikt hiervoor tabletten. Binnenkort heeft u een afspraak in het ziekenhuis voor een onderzoek of een operatie, waarvoor u uw dieet moet aanpassen. U mag niet of minder eten dan u gewend bent. Waarschijnlijk weet u uit ervaring dat dit problemen kan opleveren met uw bloedsuikerspiegel. U kunt dan last krijgen van een aantal vervelende verschijnselen die wijzen op een te hoge of een te lage bloedsuikerspiegel. Om deze problemen te voorkomen is het belangrijk dat u de instructies in deze folder nauwkeurig opvolgt. Gebruik deze folder naast de andere voorbereidingen die u voor het onderzoek moet treffen.

Deze informatie is alleen bedoeld voor het gebruik van tabletten bij diabetes mellitus en niet voor andere medicijnen.

Hoe bereidt u zich voor

De dag voor het onderzoek of de operatie

  • Als u de dag voor de ingreep normaal mag eten en drinken, hoeft u het medicijngebruik niet aan te passen.
  • Het is mogelijk dat u de dag voor de ingreep niet meer mag eten en/of alleen heldere dranken mag gebruiken. Als dit zo is volgt u de instructies van tabel 1.

De dag van het onderzoek of de operatie
Op de dag van het onderzoek of de operatie moet u speciale maatregelen treffen. Welke dat zijn ziet u in de tabellen 2 en 3. U kijkt eerst wanneer het onderzoek of de operatie plaatsvindt.

  • Is dit voor 12.00 uur, dan is tabel 2 voor u van toepassing.
  • Is dit na 12.00 uur, dan is tabel 3 voor u van toepassing.

Let op:

Als u Metformine (Glucophage) of Metformine/glibenclamide (Glucovance) tabletten gebruikt, dient u de volgende regels in acht te nemen:

  • Indien er voor het onderzoek een contrastvloeistof in uw bloedvaten wordt ingebracht, neemt u deze tabletten tot 48 uur na het onderzoek niet in.
  • Indien u tijdens een operatie algehele narcose krijgt, neemt u deze tabletten 48 uur voor de operatie niet meer in. U hervat het gebruik pas 48 uur na de operatie.

In individuele gevallen kan door de behandelend arts van bovenstaande regel worden afgeweken.

Neem bij twijfel contact op met:

  • Bij een onderzoek met contrastvloeistof met de afdeling Radiologie,
  • Bij algehele narcose met de polikliniek Anesthesiologie.

Druivensuikertabletten

Op de dag van het onderzoek of de operatie doet u er verstandig aan druivensuikertabletten mee te nemen naar het ziekenhuis. Het is mogelijk dat u last krijgt van hypoverschijnselen zoals een trillerig gevoel, bleekheid, wazig zicht, hoofdpijn en/of duizeligheid. U kunt dan handelen volgens de richtlijnen die uw diabetesverpleegkundige u geleerd heeft om een hypo op te lossen of te voorkomen. Gebruik geen vaste voeding om een eventuele hypoglycemie op te vangen, zolang de richtlijnen voor het onderzoek of de operatie dit niet toestaan.

Tabel 1: Voorbereidingen op de dag voor het onderzoek/operatie

In de kolom ‘Dagdeel’ wordt het dagdeel aangegeven en wat u aan voeding/dranken mag gebruiken. In de kolom ‘Tabletsoort’ staan de verschillende tabletten genoemd; kijk of de tabletten die u gebruikt in het lijstje staan (streep deze aan). In de kolom ‘Dosering’ wordt aangegeven of u uw tabletten mag gebruiken en eventueel in welke hoeveelheid. 

Dagdeel ochtend Tabletsoort Dosering
U mag een normaal ontbijt gebruiken.  Acarbose (Glucobay)
Metformine (Glucophage)
Repaglinide (Novonorm)
Glicazide (Diamicron)
Glipizide (Glibenese)
Tolbutamide (Artosin)
Tolbutamide (Rastinon)
Nateglinide (Starlix)
Pioglitazon (Actos)
Rosiglitazon (Avandia)
Metformine/Glibenclamide (Glucovance)
Om 8.00 uur neemt u de gebruikelijke dosering in.
Glibenclamide (Daonil)
Glimepiride (Amaryl)
Om 8.00 uur de halve dosering gebruiken.
Dagdeel middag Tabletsoort Dosering
U mag een normale lunch gebruiken. De voorbereidingen voor de operatie of het onderzoek beginnen om 15.00 uur. Metformine (Glucophage)
Rosiglitazon (Avandia)
Pioglitazon (Actos)
Nateglinide (Starlix)
Repaglinide (Novonorm)
Acarbose (Glucobay)
Om 12.00 uur neemt u de gebruikelijke dosering in.
Glipizide (Glibenese)
Glicazide (Diamicron)
Metformine/Glibenclamide
Bij de lunch deze tabletten niet innemen.
Dagdeel avond Tabletsoort Dosering
U mag alleen nog de toegestane dranken gebruiken. Zie hiervoor de folder van de voorbereiding voor de operatie of het onderzoek Tolbutamide (Artosin)
Tolbutamide (Rastinon)
Glipizide (Glibenese)
Glicazide (Diamicron)
Metformine (Glucophage)
Rosiglitazon (Avandia)
Pioglitazon (Actos)
Nateglinide (Starlix)
Repaglinide (Novonorm)
Glibenclamide (Daonil)
Metformine/Glibenclamide
Acarbose (Glucobay)
Om 18.00 uur deze tabletten niet innemen.

Tabel 2: Voorbereidingen op dag van het onderzoek of de operatie, waarbij dit vóór 12.00  uur plaatsvindt

In de kolom ‘Voor/na het onderzoek/operatie’ wordt eerst aangegeven wat voor maatregelen u voor het onderzoek of de operatie moet treffen; in het tweede gedeelte wat u na afloop van het onderzoek of de operatie moet doen. In de kolom ‘Tabletsoort’ staan de verschillende tabletten genoemd; kijk of de tabletten die u gebruikt in het lijstje staan (streep deze aan). In de kolom ‘Dosering’ wordt aangegeven of u uw tabletten mag gebruiken en eventueel in welke hoeveelheid. 

Voor/na het onderzoek/operatie Tabletsoort Dosering
Voor het onderzoek/operatie: U bent nuchter vanaf 6 uur voor de ingreep, en gebruikt dus geen ontbijt. Acarbose (Glucobay)
Glibenclamide (Daonil)
Glicazide (Diamicron)
Glipizide (Glibenese)
Glimepiride (Amaryl)
Metformine (Glucophage)
Repaglinide (Novonorm)
Tolbutamide (Artosin)
Tolbutamide (Rastinon)
Nateglinide (Starlix)
Pioglitazon (Actos)
Rosiglitazon (Avandia)
Om 8.00 uur geen tabletten innemen.
Na het onderzoek/operatie: Acarbose (Glucobay)
Glibenclamide (Daonil)
Glicazide (Diamicron)
Glipizide (Glibenese)
Glimepiride (Amaryl)
Eerste maaltijd na onderzoek/operatie ochtendmedicijnen inhalen. Als tabletten meerdere keren per dag gebruikt worden, alleen de laatste dosering nemen.
  Metformine (Glucophage)
Novonorm (Repaglinide)
Tolbutamide (Artosin)
Tolbutamide (Rastinon)
Nateglinide (Starlix)
Pioglitazon (Actos)
Rosiglitazon (Avandia)
Voor de volgende maaltijd de gebruikelijke dosering hervatten.

Tabel 3: Voorbereidingen op dag van het onderzoek of de operatie, waarbij dit na 12.00 uur plaatsvindt

In de kolom ‘Voor/na het onderzoek/operatie’ wordt eerst aangegeven wat voor maatregelen u voor het onderzoek of de operatie moet treffen; in het tweede gedeelte wat u na afloop van het onderzoek of de operatie moet doen. In de kolom ‘Tabletsoort’ staan de verschillende tabletten genoemd; kijk of de tabletten die u gebruikt in het lijstje staan (streep deze aan). In de kolom ‘Dosering’ wordt aangegeven of u uw tabletten mag gebruiken en eventueel in welke hoeveelheid. 

Voor/na het onderzoek/operatie Tabletsoort Dosering
Voor het onderzoek/operatie: U mag ontbijten. Glibenclamide (Daonil)
Glicazide (Diamicron)
Glipizide (Glibenese)
Glimepiride (Amaryl)
Tolbutamide (Artosin)
Tolbutamide (Rastinon)
Om 07.00 uur neemt u de helft van de gebruikelijke dosering in.
  Acarbose (Glucobay)
Metformine (Glucophage)
Repaglinide (Novonorm)
Nateglinide (Starlix)
Pioglitazon (Actos)
Rosiglitazon (Avandia)
Om 07.00 uur neemt u de gebruikelijke dosering in.
Om 12.00 uur neemt u geen tabletten voor diabetes in.  
Na het onderzoek/operatie: Acarbose (Glucobay)
Glibenclamide (Daonil)
Glicazide (Diamicron)
Glipizide (Glibenese)
Glimepiride (Amaryl)
Metformine (Glucophage)
Repaglinide (Novonorm)
Tolbutamide (Artosin)
Tolbutamide (Rastinon)
Nateglinide (Starlix)
Pioglitazon (Actos)
Rosiglitazon (Avandia)
Voor avondmaaltijd  (17.00 uur) de gebruikelijke dosering hervatten.

Tot slot

Het kan zijn dat u bloedsuikerverlagende tabletten én insuline gebruikt of dat u na het lezen van deze folder nog vragen heeft. Neem dan contact op met uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige. Neem contact op met uw diabetesverpleegkundige via de BeterDichtbij app of telefonisch via 0492-59 59 71. Mocht de diabetesverpleegkundige niet bereikbaar zijn, belt u dan met de polikliniek Interne geneeskunde, telefoonnummer 0492 – 59 59 59. 

Contact


Polikliniek Interne geneeskunde

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19

Diabetes verpleegkundige

T: 0492 – 59 59 71
E: dvk@elkerliek.nl 

Afdeling Radiologie

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 56 04

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 88 79

Polikliniek Anesthesiologie

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 69
E: polianaesthesie@elkerliek.nl


© 2024 Elkerliek ziekenhuis
INT-34824
Laatst bewerkt: 1-2-2024