logo

Diabetes en dieetaanpassing voor onderzoek of behandelingInleiding

Binnenkort heeft u een afspraak voor een onderzoek van de dikke darm (colon) in het ziekenhuis. Om het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen is het nodig dat de darm leeg is. Daarvoor moet u van tevoren thuis een dieet volgen en een laxeermiddel gebruiken. De informatie hierover krijgt u apart uitgereikt. Waarschijnlijk weet u uit ervaring dat een verandering in het dieet problemen kan opleveren met u bloedglucosespiegel. U kunt dan last krijgen van een aantal vervelende verschijnselen die wijzen op een te hoge of een te lage bloedglucosespiegel. Om deze problemen te voorkomen is het belangrijk dat u de instructies in deze folder nauwkeurig opvolgt, naast de andere voorbereidingen die u voor het onderzoek moet treffen. Op de laatste bladzijde van deze folder zit een richtlijn om uw normale dieet om te zetten in een ‘helder vloeibaar dieet’. Hiermee is het voor u mogelijk om de koolhydraat-opname gelijk te houden.

Dag vóór het onderzoek

Tijdens de voorbereidingen op de dag vóór het onderzoek moet u ook rekening houden met uw bloedglucosespiegel en insuline gebruik. In onderstaande tabellen vindt u de richtlijnen.

Bloedglucosecontrole

De dag vóór het onderzoek prikt u een 4-punts dagcurve. Zie de schema’s voor de avondmaaltijd en de nacht. 

Dag van het onderzoek

Om problemen met uw bloedglucosespiegel te voorkomen op de dag van het onderzoek volgt u de instructies in de folder ‘Richtlijnen voor mensen met diabetes die voor een onderzoek of operatie nuchter moet zijn, versie insuline’.     

Overzicht tabellen

 • Tabel 1
  Schema voor aanpassing tijdens voorbereidingen op de dag vooraf aan het onderzoek, bij de avondmaaltijd.
 • Tabel 2
  Schema voor aanpassing tijdens voorbereidingen de nacht vooraf aan het onderzoek.
 • Tabel 3
  Overzicht hoeveelheid koolhydraten in heldere vloeistof. 
 • Tabel 4
  Overzicht vervanging vaste voeding door vruchtensap en/of vruchtendrank met dezelfde hoeveelheid koolhydraten.

Let op 

 • Zorg bij een bloedglucosewaarde lager dan 4,0 mmol/l eerst dat de waarde tot boven 4mmol/l is gestegen, voor u verder gaat. Neem hiervoor 5 tabletten druivensuiker of 1 glas koolhydraathoudende drank die is toegestaan tijdens de voorbereidingen. Ga pas door met deze voorbereidingen als uw hypo is opgelost.
 • Drink bij een bloedglucosewaarde van 15 mmol/l of hoger extra water (indien mogelijk).       

Tabel 1:

Schema voor aanpassing tijdens voorbereiding dag vooraf aan onderzoek, bij de avondmaaltijd.

Bloedglucosewaarde Insulinesoort Insulinedosering
tussen 4,0 en 10,0 mmol/l   kortwerkende insulines geen insuline spuiten
combinatieinsulines 50% van de gebruikelijke dosering
langwerkende insuline 50% van de gebruikelijke dosering
tussen 10,0 en 15,0 mmol/l  kortwerkende en combinatieinsulines 50% van de gebruikelijke dosering
langwerkende insuline 50% van de gebruikelijke dosering
hoger dan 15 mmol/l  kortwerkende en  combinatieinsulines 75% van de gebruikelijke dosering
langwerkende insuline de gebruikelijke dosering spuiten

Let op

 • Zorg bij een bloedglucosewaarde lager dan 4,0 mmol/l eerst dat de waarde tot boven 4mmol/l is gestegen, voor u verder gaat. Neem hiervoor 5 tabletten druivensuiker en 2 glazen koolhydraathoudende drank die is toegestaan tijdens de voorbereidingen. Ga pas door met deze voorbereidingen als uw hypo is opgelost.
 • Bij een bloedglucosewaarde tussen de 4,0 en 10,0 mmol/l is 1 glas koolhydraathoudende drank tijdens de voorbereidingen toe- gestaan.
 • Bij een bloedglucosewaarde van 15 mmol/l en hoger bijregelen met 2 eenheden kortwerkende insuline (indien mogelijk).

Tabel 2:

Schema voor aanpassing voor de nacht tijdens voorbereiding dag vooraf aan onderzoek.

Bloedglucosewaarde Insulinesoort Insulinedosering
tussen 4,0 en 10,0 mmol/l langwerkende insuline 50% van de gebruikelijke dosering
tussen 10,0 en 15,0 mmol/l langwerkende insuline 75% van de gebruikelijke dosering
hoger dan 15 mmol/l langwerkende insuline de gebruikelijke dosering injecteren

Helder vloeibare voeding ter voorbereiding voor een dikke darm onderzoek bij diabetes

Omdat u een dikke darm onderzoek (colonoscopie) krijgt mag u de dag voor het onderzoek alleen helder vloeibare dranken gebruiken. Dit voorbereidingsdieet, in combinatie met uw diabetesdieet vraagt extra aandacht. Om niet ontregeld te raken is het belangrijk de hoeveelheid koolhydraten in de helder vloeibare dranken gelijk te houden aan de koolhydraten die u op andere dagen altijd gebruikt  (1 glas = 150 ml).                  

Tabel 3:

Overzicht hoeveelheid koolhydraten in heldere vloeistof.

Heldere vloeistof Hoeveelheid koolhydraten
bouillon, koffie/thee zonder suiker, water, suikervrije limonadesiroop 0 g koolhydraten
1 glas vruchtensap (appelsap, druivensap, bessensap, gezeefd sinaasappelsap) 12 g koolhydraten
1 glas heldere vruchtendrank (zónder vezels) 17 g koolhydraten
1 glas vruchtendrank light 7 g koolhydraten
1 glas limonade van limonadesiroop 21 g koolhydraten

Tabel 4:

Overzicht vervanging vaste voeding door vruchtensap en/of vruchtendrank met dezelfde hoeveelheid koolhydraten.

Vaste voeding Vervangende hoeveelheid vruchtensap en/of vruchtendrank
1 snee brood met  hartig beleg 1 glas vruchtensap/vruchtendrank
1portie fruit 1 glas vruchtensap/vruchtendrank
1 schaaltje vla 2 glazen vruchtensap/vruchtendrank
3 kleine aardappels 2 glazen vruchtensap/vruchtendrank
1 keer zoet broodbeleg 1 glas vruchtensap/vruchtendrank

Het is wellicht handig uw dagmenu om te zetten in glazen vruchtensap/vruchtendrank en dit op te schrijven. Als u dan nog meer wilt/moet drinken kunt u hiervoor gebruik maken van dranken waarin geen koolhydraten zitten (zie voorbeeld).

Ontbijt … glazen vruchtensap/vruchtendrank
… glazen drank à 0 g koolhydraten
Tussendoor  ’s morgens … glazen vruchtensap/vruchtendrank
… glazen drank à 0 g koolhydraten
Middagmaaltijd … glazen vruchtensap/vruchtendrank
… glazen drank à 0 g koolhydraten
Tussendoor ’s middags … glazen vruchtensap/vruchtendrank
… glazen drank à 0 g koolhydraten
Avondmaaltijd … glazen vruchtensap/vruchtendrank
… glazen drank à 0 g koolhydraten
Tussendoor ’s avonds … glazen vruchtensap/vruchtendrank
… glazen drank à 0 g koolhydraten

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de diabetesverpleegkundige via de BeterDichtbij app of via telefoonnummer 0492 – 59 59 71. 

Graag ook contact opnemen met de diabetesverpleegkundige als u bloedsuikerverlagende tabletten in combinatie met insuline gebruikt. Lukt het niet om de diabetesverpleegkundige te bereiken, belt u dan naar de polikliniek Interne geneeskunde, telefoonnummer 0492 – 59 59 59.

Contact


Polikliniek Interne geneeskunde

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19

Diabetes verpleegkundige

T: 0492 – 59 59 71
E: dvk@elkerliek.nl 

Afdeling Radiologie

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 56 04

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 88 79

Polikliniek Anesthesiologie

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 69
E: polianaesthesie@elkerliek.nl


© 2024 Elkerliek ziekenhuis
INT-36481
Laatst bewerkt: 1-2-2024