logo

BloeddrukmetingInleiding

Met een bloeddrukmeting onderzoek wordt uw bloeddruk gedurende een bepaalde periode op regelmatige tijden gemeten. Zo krijgt de arts een nauwkeurig beeld van uw bloeddruk gedurende de dag en nacht. Overdag wordt elke 20 minuten een meting gedaan, ’s nachts elk uur. 

Voorbereiding thuis

Wij vragen u voor aanvang van het onderzoek thuis een douche of bad te nemen. Draag ruim zittende bovenkleding en neem een riem mee. Neem deze folder mee op de dag dat de bloeddrukapparatuur wordt aangesloten en op de dag dat u de apparatuur inlevert. 

In het ziekenhuis

Vanuit de centrale hal van het ziekenhuis volgt u de borden ‘Internisten’. Meld u bij de balie op de eerste etage. 

Het onderzoek

De polikliniek assistente vult het onderstaande schema in en sluit de bloeddrukmeetapparatuur bij u aan. Dit duurt ongeveer 10 minuten. De bloeddrukmeetapparatuur bestaat uit:

  • een bedieningskastje (de meeteenheid);
  • een opblaasbare manchet.
Behandelend arts:  
Recordernummer:  

De manchet wordt om uw bovenarm gewikkeld. Het bedieningskastje draagt u in een tasje met een riem om uw middel. Op van te voren vastgestelde tijden pompt het bedieningskastje de manchet op. Hierbij is een zoemtoon te horen. 

Uw bloeddruk wordt dan geregistreerd. Dit gebeurt overdag elke 20 minuten. Tussen 23.00 en 07.00 uur wordt de bloeddruk een keer per uur gemeten. 

De meeteenheid is bijzonder nauwkeurig en voert de metingen het snelst uit wanneer u uw arm ontspannen langs uw lichaam laat hangen en niet beweegt wanneer de manchet wordt opgepompt. U mag uw arm niet stijf maken of buigen tijdens het oppompen van de manchet. Als de meting niet correct is kan de meeteenheid de manchet eventueel opnieuw oppompen. 

U mag met de recorder niet zwemmen, douchen of in bad gaan. 

Activiteiten

Het is de bedoeling dat u gedurende de dag en nacht gewoon de dingen doet die u normaal ook doet.  

Noteer het tijdstip dat u gaat slapen en opstaat  

Naar bed   ........ uur.

Opstaan    ........ uur.

Volgende dag

De volgende ochtend koppelt u zelf de bloeddrukmeter af. Het apparaat zet u uit door vijf seconden de blauwe knop in te drukken. Daarna kan uw de manchet en het bedieningskastje verwijderen. U levert de bloeddrukmeetapparatuur en de folder in tussen 08.30 en 08.45 uur op de polikliniek Internisten.  

De opname wordt door de computer uitgelezen. Het rapport hiervan gaat naar uw behandelend arts. 

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij uw volgend polikliniekbezoek. 

Tot slot

Mocht u om wat voor reden ook verhinderd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan de polikliniek van uw behandelend arts. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan gerust contact op met de polikliniek van uw behandelend arts. 

Contact


Polikliniek Interne geneeskunde

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19


© 2023 Elkerliek ziekenhuis
INT-12264
Laatst bewerkt: 10-4-2024