Overzicht POCT-metersCRP

     

De CRP meting met de Afinion AS 100 meter is een robuuste methode die door de vele gebruikers als eenvoudig, gebruiksvriendelijk en snel wordt ervaren. Sinds de CRP sneltest is opgenomen in de NHG standaard “Acuut hoesten” en “Diverticulitis” wordt deze test door veel huisartsenpraktijken uitgevoerd.

Hemaglobine

De HemoCue Hb 201+ hemoglobinemeter combineert precisie en nauwkeurigheid met snelheid en eenvoud. De Hb-meting in de huisartsenpraktijk wordt voornamelijk gebruikt ter uitsluiting van een anemie. Deze POCT Hb-meter wordt ook gebruikt binnen het Elkerliek ziekenhuis.

Urinediagnostiek

Met de Clinitek Status kan de urinestriptest, bij een vermoeden of uitsluiten van een urineweginfectie, op gestandaardiseerde wijze worden uitgevoerd, wat de foutenkans reduceert Een goede timing van aflezen is namelijk erg belangrijk; bv als de nitriet test te lang staat wordt deze  test (fout-) positief. De Clinitek Status geeft een juiste en snelle uitslag van de urinestrip analyse op 10 parameters (nitriet, leukocyten, glucose, erytrocyten/Hb, eiwit, ketonen, urobilinogeen, bilirubine, soortelijk gewicht, pH).

Glucose

Hoewel een glucosemeting een eenvoudige test is, kunnen fouten in de uitvoering ernstige gevolgen hebben voor de patiënt. De Xpress glucosemeter wordt ook in het Elkerliek ziekenhuis ingezet vanwege het gebruiksgemak en betrouwbaarheid.
Deze meter, met bijbehorende strips, bieden wij ook aan voor uw huisartsenpraktijk.