POCTPoint of Care Testing (POCT) is een vorm van bloed- en urineonderzoek dat direct naast de patiënt plaats vindt en niet, zoals gebruikelijk, op een laboratorium. Het bekendste voorbeeld van POCT is de glucosemeter. Inmiddels zijn er echter veel meer mogelijkheden.

Is POCT iets voor mij?

Het gebruik van POCT kent voor- en nadelen. Zo is POCT snel, betrouwbaar en gemakkelijk voor zowel de arts als de patiënt. De diagnose kan snel bevestigd of uitgesloten worden met behulp van slechts een vingerprik. Echter, ondeskundig gebruik van de meter en onzorgvuldige bloedafname kunnen resulteren in foute uitslagen. Daarom moet bedienend personeel doorlopend geschoold worden om bekwaam te blijven.

Bij de keuze voor POCT dienen bovenstaande voor- en nadelen afgewogen te worden ten opzichte van de behoefte. Leidraad hierbij is de achterliggende vraag van behoefte aan snellere diagnostiek. POCT is een middel, geen doel.

POCT bij het AKL

Het AKL heeft diverse POCT-meters, klik hier voor een overzicht van de POCT-meters.

Deze meters kunt u via het AKL aanschaffen op twee manieren:

  1. De POCT-meter en alle aanverwante artikelen worden door het AKL aangeschaft en betaald. Verder ondersteunt het POCT-team van het AKL u op meerder gebieden (zie ‘wat biedt het AKL u’). Wanneer u een POCT-test inzet declareert het AKL deze test bij de zorgverzekeraar.
  2. De POCT-meter en alle aanverwante artikelen worden door het AKL aangeschaft, maar door uzelf betaald. U kunt dan gebruik maken van de korting die het AKL heeft bedongen bij de leverancier van POCT-meters. U ontvangt geen ondersteuning van het POCT-team en bent zelf verantwoordelijk voor de meter, eventuele defecten en scholingen.

Wat biedt het AKL u?

Het POCT-team van het AKL wil u zoveel mogelijk ontzorgen op het gebied van POCT. Wij hebben uitgebreide kennis van de analytische kwaliteit van diverse POCT-meters, scholing van gebruikers en implementatietrajecten. Verder bieden wij de volgende service indien u kiest voor optie 1 zoals hierboven weergegeven:

  • Aanschaf en beheer van de POCT-meter en de benodigde verbruiksartikelen
  • Trainen, bevoegd maken en bekwaam houden van gebruikers. Training en hercertificering van gebruikers wordt door ons verzorgd; indien mogelijk gebruik makend van de digitale leeromgeving van het Elkerliek ziekenhuis.
  • Onderhoud en troubleshooting
  • Kwaliteistbeheer (o.a. controle op de juiste werking, interne audits op locatie)
  • Deelname aan de halfjaarlijkse rondzending kwaliteitscontrole Hb en glucose, waarmee de kwaliteit van deze testen geborgd wordt
  • Rapportage van het resultaat in het medisch patiënt dossier van het Elkerliek ziekenhuis en uw huisartseninformatiesysteem

Voor ons betekent POCT meer dan alleen het plaatsen van een meter op locatie, wij bieden een totaalpakket waarmee u garandeert bent van een snel en betrouwbaar resultaat.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met het POCT-team, via poct@elkerliek.nl. Wij staan voor u klaar.