Wie werken er op de Intensive Care?Geen video beschikbaar

De Intensivist

De medische verantwoordelijkheid voor alle patienten heeft de Intensivist, hij is hoofdbehandelaar. Een intensivist is een arts die, naast zijn of haar specialisatie als Anesthesioloog, Internist, Cardioloog of Chirurg, nog een aanvullende opleiding heeft gedaan tot intensivist. Hierdoor zijn zij gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met acuut bedreigde aandoeningen en allerlei varierende ziektebeelden. Tevens zijn de intensivisten verantwoordelijk voor het SpoedInterventie- en Reanimatie team in het gehele ziekenhuis. Op dit moment werken er 5 intensivisten (in wisselende diensten). Zij hebben 24u per dag en 7 dagen in de week de verantwoordelijkheid voor de patienten.

De Intensive Care verpleegkundige

Dit zijn verpleegkundigen die, naast de opleiding verpleegkunde, nog een aanvullende opleiding hebben gedaan tot Intensive Care verpleegkundige. Deze opleiding van 18 maanden richt zich op de acuut zieke patient om deze te kunnen verplegen en behandelen. Naast hun werkzaamheden op de afdeling zijn zij lid van het Reanimatie/ALS team en het Spoed Interventie team. Het SIT team (IC arts en IC verpleegkundige) wordt ingezet indien een patient op een verpleegafdeling acuut ernstig ziek wordt. Het team bestaat uit 40 opgeleide Intensive Care verpleegkundigen en 7 verpleegkundigen in opleiding.

De Intensive Care verpleegkundige in opleiding

Dit zijn verpleegkundigen die in opleiding zijn tot intensive care verpleegkundige. Zij werken continu onder verantwoordelijkheid en begeleiding van een gediplomeerd IC verpleegkundige.

Arts-assistenten/zaalarts

Na de opleiding tot basisarts wordt ervaring opgedaan op een Intensive Care. Daarna kunnen ze zich specialiseren tot bijv Internist, Anesthesist, Longarts. Ze werken onder verantwoordelijkheid en directe begeleiding van de Intensivist.

Ondersteunende diensten

Een secretaresse, voedingsassistente, afdelingsassistente en huishoudelijke hulp zijn dagelijks aanwezig.

Ondersteunende discisplines

De intensive Care patient wordt door een multidisciplinair team behandeld zoals fysiotherapie, dietetiek, pastorale dienst, logopaedie, wondverpleegkundigen.
 

Multi disciplinair overleg (MDO)

Bij de behandeling van een patiënt op de afdeling Intensive Care zijn meestal meerdere specialismen betrokken, zoals bijvoorbeeld chirurgie, longziekten, inwendige geneeskunde, microbiologie, radiologie en neurologie. Elke dag komen de betrokken artsen bijeen in een gezamenlijke patiëntenbespreking: het multidisciplinaire overleg (MDO).